Slovakia
Jazyky

Newsletter

Rozhovor s Rolfom Mählmannom, Head of Family Owned&Managed Businesses spoločnosti RSM Deutschland

7. januára 2015
V ďalšom z pravidelných blogov na tému Family Office sa vydáme do Brém, slobodného hansovného mesta, kde má tradícia rodinných firiem skutočne hlboké korene. História rodinného podnikania ponúka veľké skúsenosti s presunom majetku medzi jednotlivými generáciami a môže inšpirovať úspešné rodiny v Čechách a na Slovensku. Na názory a skúsenosti s problematikou nástupníctva v rodinných podnikoch sme sa spýtali pána Rolfa Mählmanna, člena predstavenstva […]

Rodinný holding – konsolidácia majetku, primárny krok k získaniu prehľadu o majetku, k jeho ochrane a postupnému ďalšiemu rozvoju.

10. decembra 2014
Úlohou Family Office je byť hlavným koordinátorom celého procesu, ktorý pre rodinu zastreší všetky etapy budovania rodinného holdingu, od výberu vhodnej štruktúry cez samotný proces implementácie. Po ukončení procesu transformácie, nastavení vnútorných pravidiel fungovania Family Office preberá zodpovednosť za jeho následnú správu, vedenie účtovníctva, daňového a právneho poradenstva a auditu. Jeho úlohou je zabezpečiť komunikáciu vo vnútri […]

Pozvánka na seminár Zodpovednosť štatutárnych orgánov

15. októbra 2014
Termín: 23. októbra 2014 o 9:00 (registrácia od 8:30) Trvanie: 2,5 – 3 hodiny Miesto: Austria Trend Hotel, Vysoká 2A, Bratislava Témy seminára: 1. Zmluvný vzťah medzi štatutárom a spoločnosťou. 2. Povinnosti štatutára pri obchodnom vedení, konaní. 3. Rozhodovanie o zásadných investičných projektoch, prevody medzi spriaznený osobami a „odborná starostlivosť“. 4. Obmedzenia zodpovednosti štatutára a […]

Nezabúdajte na §59a, fairness opinion a starostlivosť riadneho hospodára

30. septembra 2014
Platná legislatívna úprava korporátneho práva kladie dôraz na zodpovednosť štatutárnych orgánov spoločností tak, aby vykonávali svoju funkciu so starostlivosťou riadneho hospodára. V prípade porušenia tejto starostlivosti hrozí štatutárnym orgánom možný postih. Obchodný zákonník definuje povinnosti štatutárov veľmi všeobecne, štatutárne orgány sú povinné vykonávať svoju funkciu s odbornou starostlivosťou (1) a v záujme spoločnosti a jej […]

60% rodinných firiem nevie, čo bude potom, ako sa dnešná hlava rodiny rozhodne odísť na odpočinok

24. septembra 2014
Vedeli ste, že 70% rodín sa nepodarilo úspešne previesť kapitál medzi druhou a treťou generáciou? Že 60% rodinných firiem nevie, čo bude potom, keď sa dnešná hlava rodiny rozhodne odísť na odpočinok. A že rovnako až 60% rodín je znepokojených nad otázkou, ako efektívne ochránia svoj majetok v budúcnosti? RSM Consulting SK a.s., sa od […]

Nezabúdajte na §59a, fairness opinion a starostlivosť riadneho hospodára

22. septembra 2014
Platná legislatívna úprava korporátneho práva kladie dôraz na zodpovednosť štatutárnych orgánov spoločností tak, aby vykonávali svoju funkciu so starostlivosťou riadneho hospodára. V prípade porušenia tejto starostlivosti hrozí štatutárnym orgánom možný postih. Obchodný zákonník definuje povinnosti štatutárov veľmi všeobecne, štatutárne orgány sú povinné vykonávať svoju funkciu s odbornou starostlivosťou (1) a v záujme spoločnosti a jej […]

Gratulácia národným víťazom European Business Awards

19. augusta 2013
Organizátori prestížnej súťaže European Business Awards (EBA) v júli oznámili toľko očakávaných národných šampiónov súťaže pre rok 2013/2014!

Nie je model ako model

19. augusta 2013
Zaznamenali ste prísnejšie oko banky pri posudzovaní financovania svojho podniku alebo projektu? Ako na to reagujete? Prečítajte si dve hlavné rady, ako zvýšiť dôveru.

Reálna hodnota – detailná úprava odštartovala v roku 2013

19. augusta 2013
Rok 2013 je významný z pohľadu oceňovania aktív a záväzkov v Medzinárodných štandardoch finančného výkazníctva (IFRS), pričom možno očakávať aj dopady na ďalšie oblasti oceňovania.

Znalecké posudky pre súdne spory sú v kurze

19. augusta 2013
V poslednej dobe sme v znaleckej praxi zaznamenali citeľný nárast záujmu klientov o súdno-sporové znalecké posudky. Čo je príčinou zvýšeného záujmu?