Slovakia
Jazyky

Predstavujeme Vám novú globálnu RSM

Vážení, Vážený pán, vážená pani,

je pre nás veľkou cťou Vás informovať o aktuálnych novinkách, ktoré sa dotýkajú našej spoločnosti RSM Consulting SK, ako aj globálnej siete RSM, ktorej sme súčasťou od roku 2011.

RSM je siedmou najväčšou sieťou na svete, združujúcou nezávislé spoločnosti poskytujúce služby v oblasti audítu, daní a poradenstva. Pôsobí v 110 krajinách a združuje viac ako 730 pobočiek, ktoré zamestnávajú 37 500 zamestnancov. Hoci sa svojou štruktúrou podobá ostatným medzinárodným sieťam, do dnešného dňa mohli jednotlivé členské spoločnosti vystupovať aj pod vlastným názvom. Od dnešného dňa, t.j. od 26. októbra 2015, budú všetky členské firmy siete RSM pôsobiť pod jednotnou značkou RSM. Táto zmena sa dotkne loga ako aj komplexnej korporátnej identity RSM.

Úsilie zjednotiť image RSM vychádza z rozsiahleho prieskumu, ktoré RSM uskutočnila tak medzi členskými spoločnosťami ako aj medzi klientmi. Jedným z jeho záverov bola požiadavka vystupovať jednotne vo všetkých krajinách. Táto zmena vytvorí nové príležitosti pre našich klientov ako aj zamestnancov. Aj vďaka nej rozšírime naše služby v súlade s požiadavkami a potrebami našich klientov. Vám umožní prístup ku globálnej sieti podobne zmýšľajúcich kompetentných a dôveryhodných poradcov v iných krajinách, do ktorých plánujete expandovať.

Globálne možnosti RSM sú skutočne široké, všetky spoločnosti v rámci siete RSM poskytujú služby, ktoré očakávate a to v rovnakej kvalite, akú dostávate od nás. Všetky spoločnosti zdieľajú rovnaké hodnoty; rozvoj vzťahov opretý o vzájomné porozumenie, dôsledný prístup založený na spolupráci a snaha prinášať klientom nápady a komplexný pohľad umožňujúci sebavedomé napredovanie vpred.

Z hľadiska poskytovania služieb budeme pre Vás k dispozícii v Českej republike a na Slovensku a naše služby zostanú na rovnako vysokom štandarde, na aký ste zvyknutý/á s rovnakým tímom, ktorý poznáte. To všetko teraz pod značkou RSM a s novým logom, s ktorým sa môžete zoznámiť aj na našich nových webových stránkach www.rsm.cz alebo www.rsmsk.sk.

Ďakujeme Vám za Vašu doterajšiu podporu a dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vami.

V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás neváhajte kedykoľvek obrátiť.

S úctou

Monika Marečková
Managing Partner RSM Consulting SK s.r.o.
Zastupujúci sieť RSM International v Českej republike a na Slovensku

Autori

Monika Marečková

Managing Partner RSM CZ & SK

+420 602 480 018

monika.mareckova@rsmsk.sk

Ďalší článok vám zašleme

Email:*
Meno a priezvisko: