Slovakia
Jazyky

Medzigeneračný presun kompetencií

V aktuálnom newslettery sa opäť budeme venovať niečomu transgeneračnému. Tentoraz to ale nebude majetok, ale kompetencie a zodpovednosť.

Začiatkom novembra sme pre významné podnikateľské rody na východnom Slovensku realizovali druhé stretnutie o rodinnom podnikaní. V spolupráci so slovenskou personálnou spoločnosťou Amrop sme mali možnosť diskutovať na témy vedenia rodinných podnikov a rodín ako takých. Téma majetku je samozrejme kľúčová, avšak rovnako kľúčovým je spôsob odovzdania kompetencií na rozhodovanie, ako s majetkom bude rodina v budúcnosti pracovať. A predovšetkým, kto a ako za tento majetok  preberie zodpovednosť.

Pokiaľ je predmetom prevádzaného majetku aj konkrétna napríklad výrobná firma, ktorej riadenie bude potrebné prevziať, je táto téma ešte zložitejšia. A tu obava prichádza nielen zo strany rodičov, ale aj zo strany detí, ktoré sami o sebe pochybujú, či vzťahy svojich rodičov budú schopné prevziať (…. súčasne, táto pochybnosť je vždy lepšia, ako neopodstatnená sebadôvera). Táto obava ide nielen smerom voči trhu, ale aj smerom do vnútra spoločnosti, t.j. či ten-ktorý/á, junior/ka bude ostatným managementom pozitívne prijatá a ako svoju úlohu vo firme zvládne. A aby to nebolo jednoduché, túto pochybnosť budú mať aj zamestnanci danej firmy (primárne tí, ktorí pracovali blízko majiteľa), pre ktorých je to rovnaká zásadná zmena a zdroj neistoty.

Ak teda má majiteľ  predstavu, že jeho syn/dcéra jedného dňa po ňom prevezme nielen majetok, ale aj kompetencie a zodpovednosť, potom je potrebné začať o tom postupne informovať aj okolie. Svojich následníkov je potrebné implementovať  nielen do biznisu ako takého, ale aj do vzťahov, ktoré ho ovplyvňujú. A takto isto postupovať smerom von a pracovať na tom, aby nástupca bol akceptovaný aj z druhej strany.

Rovnako tak, ako je dôležité formovať rolu nástupníka vo firme, je dôležité ju definovať aj vo vnútri rodiny. Je podstatné jasne určiť polohu a úlohu majiteľa (akcionára) a polohou a úlohu manažéra, ktorý je súčasne aj akcionárom. Stretávame sa s názorom, že manažér by mal získať významnejší podiel na spoločnosti, keďže sa jej budovaniu venuje. My sa naopak domnievame, že spájanie majetkových práv s manažérskymi nie je na mieste. Majiteľ má mať zo svojho majetku odmenu na základe toho, že ho vlastní a toto práve je nedotknuteľné. Súčasne, manažér musí byť za svoju prácu náležite odmenený. A s jeho akcionárskym podielom to nemá nič spoločné

Autori

Michal Šubín

Head of Family Office

+420 731 192 464
+421 905 134 935

michal.subin@rsmsk.sk

Ďalší článok vám zašleme

Email:*
Meno a priezvisko: