Slovakia
Jazyky

Privátni klienti

Rodinný holding – konsolidácia majetku, primárny krok k získaniu prehľadu o majetku, k jeho ochrane a postupnému ďalšiemu rozvoju.

10. decembra 2014
Úlohou Family Office je byť hlavným koordinátorom celého procesu, ktorý pre rodinu zastreší všetky etapy budovania rodinného holdingu, od výberu vhodnej štruktúry cez samotný proces implementácie. Po ukončení procesu transformácie, nastavení vnútorných pravidiel fungovania Family Office preberá zodpovednosť za jeho následnú správu, vedenie účtovníctva, daňového a právneho poradenstva a auditu. Jeho úlohou je zabezpečiť komunikáciu vo vnútri […]

60% rodinných firiem nevie, čo bude potom, ako sa dnešná hlava rodiny rozhodne odísť na odpočinok

24. septembra 2014
Vedeli ste, že 70% rodín sa nepodarilo úspešne previesť kapitál medzi druhou a treťou generáciou? Že 60% rodinných firiem nevie, čo bude potom, keď sa dnešná hlava rodiny rozhodne odísť na odpočinok. A že rovnako až 60% rodín je znepokojených nad otázkou, ako efektívne ochránia svoj majetok v budúcnosti? RSM Consulting SK a.s., sa od […]