Slovakia
Jazyky

Dane

Zmeny v oblasti DPH, dane z príjmov, odvodov a ďalšie

24. januára 2023
Sadzba DPH od 1. 4. 2023 Novela zákona č. 9/2023 Z.z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, s účinnosťou od 1.4.2023 predlžuje uplatňovanie DPH vo výške 10% na vybrané rekreačné služby a reštauračné a stravovacie služby. Zmeny v dani z príjmov EÚ smernica – minimálna daň z príjmov EÚ schválila minimálnu daň z príjmov právnických osôb […]

Novela zákona o DPH účinná od 1.1.2023

24. januára 2023
Znížená sadzba DPH Od 1.1.2023 do 31. marca 2023 sa bude uplatňovať znížená sadzba dane 10% na prepravu osôb  isutými a pozemnými lanovkami a lyžiarskymi vlekmi, na sprístupnenie krytých a nekrytých športových zariadení na účely vykonávania športu, na vstupné do umělých kúpalísk a na reštauračné a stravovacie služby. Zúženie okruhu osôb povinných registrovať sa za […]

Mimořádná daňová opatření v Česku a na Slovensku v souvislosti s šířením koronaviru

7. marca 2020
Česká republika Ministryně financí využila v souvislosti s šířením koronaviru svých pravomocí, které jí dává daňový řád a rozhodla se prominout sankce za opožděná podání a související pozdní úhrady daní a dále některé správní poplatky. Detailní informace k jednotlivým opatřením se dozvíte v tomto článku. Vláda přijala tato mimořádná opatření[1]: Plošně budou prominuty pokuty za […]