Slovakia
Jazyky

Investičné stimuly

Záujemcom o investičné stimuly radi ponúkneme pomoc v rámci celého procesu získavania investičných stimulov, čo zahŕňa najmä asistenciu pri vyplňovaní žiadosti vrátane nevyhnutných príloh, komunikáciu s agentúrou CzechInvest, colné zatrieďovanie strojového zariadenia nutného na získanie investičného stimulu a pod.

Pre poplatníkov, ktorí už investičné stimuly získali, ponúkame kontrolu splnenia podmienok pre čerpanie investičných stimulov, zastupovanie alebo podporu pri kontrole investičných stimulov, výpočet zľavy na dani a prípravu či revíziu daňového priznania, v ktorom sú investičné stimuly uplatnené.

Kontaktné osoby

Juraj Polák

Branch Manager RSM Slovakia

+421 948 760 928

juraj.polak@rsmsk.sk

Milan Šaran

Head of Tax Slovakia

+421 948 100 271

milan.saran@rsmsk.sk

Zanechajte nám kontakt

Meno a priezvisko*:
Telefón:*