Slovakia

Spracovanie daňových priznaní právnických osôb

Zostavenie daňových priznaní k dani z príjmu právnických osôb považujeme za našu štandardnú službu. Táto služba zahrňuje najmä previerku a skompletizovanie podkladov pre zostavenie daňového priznania, náhodnú kontrolu poskytnutých dokladov, výpočet dane a zostavenie daňového priznania na predpísanom formulári a jeho podanie na príslušnom daňovom úrade.

Pri spracovaní daňového priznania k dani z príjmu právnických osôb sa spravidla zameriavame na kontrolu v oblasti nákladových a výnosových účtov, kde sledujeme daňovú relevanciu vybraných položiek, uskutočňujeme náhodnú kontrolu odpisov majetku, rezerv, opravných položiek k nedobytným pohľadávkam a ďalších problematických oblastí na základe našej špeciálnej metodiky.

Okrem samotného priznania pre Vás vypracujeme aj správu o zostavení tohto priznania, v ktorej opíšeme jednotlivé kroky, ktoré viedli k výpočtu daňovej povinnosti a upozorníme na rizikové operácie.

Pri zostavení daňového priznania vždy postupujeme v úzkej spolupráci s Vami, úroveň a zameranie previerky vždy určujeme v nadväznosti na rizikové oblasti identifikované podľa Vášho oboru podnikania. Garantujeme Vám vysokú profesionalitu, formálnu aj vecnú správnosť výstupov a uplatnenie všetkých možností odpočtov daných daňovými predpismi.

Zaujala vás služba? Zdieľajte ju ďalej

Kontaktné osoby

Milan Šaran

Head of Tax Slovakia

+421 948 100 271

milan.saran@rsmsk.sk

Zanechajte nám kontakt

Meno a priezvisko*:
Telefón:*

Referencie

Táto stránka využíva cookies pre personalizáciu a marketing viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close