Slovakia
Jazyky

Transferové oceňovanie (transfer pricing)

Ponúkame poradenské služby týkajúce sa vyhotovenia kompletnej dokumentácie transferových cien tak, aby táto dokumentácia bola v súladu s príslušnou daňovou legislatívou a súvisiacimi oficiálnymi výkladmi.

Sme pripravení poskytnúť kompletné vyhotovenie potrebnej dokumentácie transferových cien. V oblasti transferových cien môžeme poskytnúť nielen skúsenosti našich daňových odborníkov na príslušnú problematiku, ale taktiež know-how odborníkov nášho znaleckého ústavu.

Táto služba zahrňuje okrem iného aj nastavenie metodiky tvorby transferových cien, jej zdôvodnenie a asistenciu pri riadnej aplikácii doporučenej metodiky. Okrem spracovania dokumentácie ponúkame aj zastupovanie pred správcom dane pri podaní písomnej žiadosti o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia konkrétnej metódy.

Kontaktné osoby

Milan Šaran

Head of Tax Slovakia

+421 948 100 271

milan.saran@rsmsk.sk

Zanechajte nám kontakt

Meno a priezvisko*:
Telefón:*

Referencie