Slovakia
Jazyky

Zastupovanie pred správcom dane

Komplikovanosť a nejasnosť daňových zákonov predstavuje riziko vzniku sporov so správcom dane, pričom daňová kontrola a prípadné ďalšie konanie môže pre podnik znamenať významnú administratívnu záťaž. V daňovom konaní hájime záujmy klientov za použitia všetkých dostupných možností daňového konania s cieľom dosiahnuť dohody.

V rámci služby zastupovania pred správcom dane sme pripravení zaistiť najmä nasledujúce služby:

  • Poradenstvo a zastupovanie pri daňovej kontrole, miestne zisťovanie, príprava odpovedí na výzvy správcu dane
  • Preskúmanie daňových platobných výmerov a prípadné uplatnenie opravných prostriedkov, konanie pri sporoch s daňovým úradom
  • Registrácia k daniam a plnenie oznamovacích povinností
  • Spracovanie žiadostí o záväzné stanovisko
  • Spracovanie žiadosti o poskytnutie procesnej úľavy (zrušenie preddavkovej povinnosti, predĺženie lehôt, apod.)

Kontaktné osoby

Milan Šaran

Head of Tax Slovakia

+421 948 100 271

milan.saran@rsmsk.sk

Zanechajte nám kontakt

Meno a priezvisko*:
Telefón:*

Referencie