Slovakia
Jazyky

Fúzie a akvizície

Spolu s kolegami z iných oddelení vám poskytneme komplexné poradenstvo v oblasti premien spoločností (fúzie a rozdelenia spoločností), a to od plánovania až po realizáciu.

Našou úlohou je, aby celá transakcia bola z daňového pohľadu naplánovaná správne a nedošlo k zbytočnému daňovému zaťaženiu zúčastnených spoločností. Preto je dôležité, aby sa daňový tím podieľal na transakcii už vo fáze štruktúrovania a plánovania.

Na začiatku urobíme daňovú analýzu možných variantných riešení, vyhodnotíme jednotlivé alternatívy z hľadiska minimalizácie daňového zaťaženia a v spolupráci s kolegami z ostatných oddelení navrhneme najvhodnejší postup s prihliadnutím na právne, obchodné a iné aspekty transakcie.

Pri samotnej realizácii transakcie poskytujeme klientom daňovú podporu vo forme konzultácií nad jednotlivými krokmi premeny, pomáhame so spracovaním daňového priznania a s ďalšími povinnosťami, ktoré sa na základe transakcie objavia. Podieľame sa aj na spracovaní harmonogramu celej transakcie.

Kontaktné osoby

Juraj Polák

Branch Manager RSM Slovakia

+421 948 760 928

juraj.polak@rsmsk.sk

Milan Černák

Managing Partner Slovakia

+421 905 984 161

milan.cernak@rsmsk.sk

Zanechajte nám kontakt

Meno a priezvisko*:
Telefón:*

Referencie