Slovakia
Jazyky

Zdanenie pri premenách spoločností a akvizíciách

Pri plánovaní rôznych obchodných transakcií (napr. akvizície, fúzie, reštrukturalizácie financovania apod.) uskutočníme daňovú analýzu možných variantných riešení, vyhodnotíme jednotlivé alternatívy z hľadiska minimalizácie daňového zaťaženia a navrhneme najvhodnejší postup s prihliadnutím k právnym, obchodným a iným aspektom transakcie.

V relevantných prípadoch sme pripravení zohľadniť i špecifické problémy vyplývajúce z medzinárodných prvkov.

Kontaktné osoby

Milan Šaran

Head of Tax Slovakia

+421 948 100 271

milan.saran@rsmsk.sk

Zanechajte nám kontakt

Meno a priezvisko*:
Telefón:*

Referencie