Slovakia
Jazyky

ESG due diligence

Hĺbková kontrola v oblasti ESG, známa aj ako environmentálna, sociálna a riadiaca hĺbková kontrola, je nevyhnutnou súčasťou každého zodpovedného investičného rozhodnutia. Zahŕňa komplexný prehľad postupov spoločnosti v oblasti ESG vrátane jej vplyvu na životné prostredie, sociálnej zodpovednosti a štruktúry riadenia.

Cieľom due diligence v oblasti ESG je vyhodnotiť potenciálne riziká a príležitosti spojené s postupmi spoločnosti v oblasti ESG. To zahŕňa analýzu politík, postupov a praktík spoločnosti týkajúcich sa udržateľnosti, práv zamestnancov, riadenia dodávateľského reťazca a vzťahov s komunitou.

Vykonávaním hĺbkovej kontroly v oblasti ESG môžu investori lepšie pochopiť potenciálny vplyv svojich investícií na spoločnosť a životné prostredie. Môže tiež pomôcť identifikovať akékoľvek potenciálne finančné riziká spojené so zlými postupmi v oblasti ESG, ako sú regulačné pokuty, poškodenie dobrého mena alebo súdne spory.

Due diligence v oblasti ESG je čoraz dôležitejšia, pretože investori si uvedomujú dôležitosť zodpovedného investovania. Spoločnosti, ktoré uprednostňujú postupy ESG, majú väčšiu šancu prilákať investorov, ktorí oceňujú udržateľnosť a sociálnu zodpovednosť. Okrem toho môžu niektorí investori dokonca vyžadovať hĺbkovú kontrolu ESG ako podmienku investície.

Kontaktné osoby

Zuzana Kubíková

Head of Management Consulting

+420 731 408 920

zuzana.kubikova@rsm.cz

Anna Pačesová

Head of Corporate Services

+421 233 006 260

anna.pacesova@rsmsk.sk

Zanechajte nám kontakt

Meno a priezvisko*:
Telefón:*