Slovakia
Jazyky

Likvidácia spoločnosti

Likvidácia spoločnosti je jednou z možností, ako ukončiť vaše podnikanie.

Predstavuje právny postup vedúci k ukončeniu podnikania, t. j. k zrušeniu a zániku podniku.

Bez ohľadu na to, z akého dôvodu chcete svoju spoločnosť zrušiť, buďte pripravení na to, že proces likvidácie je veľmi komplexný a časovo a administratívne náročný.

Likvidácia je proces zložený z administratívno-právnej, účtovnej a daňovej časti, takže je pri ňom nevyhnutná kooperácia a koordinácia všetkých týchto poradcov.

Je nutné dodržať predpísané termíny a riadne sa pripraviť na likvidáciu, zvoliť správny dátum vstupu spoločnosti do likvidácie a vyrovnať všetky záväzky spoločnosti.

V spolupráci s našimi účtovníkmi a daňovými poradcami sme pripravení poskytnúť vám kompletný poradenský servis a zabezpečiť hladký priebeh likvidácie vašej spoločnosti. Prevedieme vás celým procesom a všetko vám zrozumiteľne vysvetlíme.

Služba zahŕňa:

  • Počiatočnú konzultáciu
  • Prípravu harmonogramu a plánovanie likvidácie
  • Koordináciu celého procesu likvidácie
  • Prípravu dokumentácie (právnej, daňovej a účtovnej)
  • Zvolanie valného zhromaždenia na vstup spoločnosti do likvidácie, oznámenie o vstupe do likvidácie
  • Ukončenie aktivít z daňového a účtovného hľadiska
  • Ukončenie zmluvných vzťahov
  • Prípravu záverečnej správy likvidátora
  • Výmaz bankových účtov
  • Ukončenie likvidácie a výmaz spoločnosti z obchodného registra

Kontaktné osoby

Anna Pačesová

Head of Corporate Services

+421 233 006 260

anna.pacesova@rsmsk.sk

Zanechajte nám kontakt

Meno a priezvisko*:
Telefón:*