Slovakia
Jazyky

Continuous Improvement

Kontinuálne zlepšovanie procesov, produktov a služieb

Efektivita založená na automatizácii procesov znižuje chybovosť a zároveň umožňuje skúseným a talentovaným zamestnancom sústrediť sa na aktivity s vyššou pridanou hodnotou, informovanú analýzu a tým vznikajúcu inováciu a lepšie obchodné výsledky.

Continuous Improvement sa zameriava na bezproblémový priebeh procesov a vykonávanie len tých aktivít, ktoré prinášajú zákazníkom pridanú hodnotu. Na druhej strane eliminuje všetky aktivity, ktoré neprinášajú pridanú hodnotu. Je potrebné redukovať plytvanie a zlepšiť hodnotu pre zákazníkov. Metóda vychádza zo schopnosti urobiť viac z menšieho množstva zdrojov, a to pomocou neustáleho eliminovania plytvania. Produkty a služby sú sústredené v správnom množstve a stave, v správnom čase a na správnom mieste.

Prvým krokom na ceste k ďalšiemu vylepšovaniu je identifikácia tých procesov, ktoré možno automatizovať. Urýchlia sa tak procesy, skráti sa čas strávený manuálnymi procesmi a udrží sa vysoká kvalita a zároveň sa zníži chybovosť, ktorá sa často spája s manuálnou prácou. Poskytneme vám návod, ako zlepšiť chod vašej organizácie pomocou identifikácie aktivít, ktoré neprinášajú pridanú hodnotu.

Kontaktné osoby

Zuzana Kubíková

Head of Management Consulting

+420 731 408 920

zuzana.kubikova@rsm.cz

Zanechajte nám kontakt

Meno a priezvisko*:
Telefón:*

Referencie