Slovakia
Jazyky

Integrácia informačných systémov a IT pri transakciách

Transakcie sú dnes pevne späté s nutnosťou previazať informačné systémy nových spoločností. Spravidla sa integrácia týkajú:

  • Účtovných a finančných systémov – vždy je nutné mať prehľad o financiách dcérskej spoločnosti,
  • CRM systémov – prepojenie zákazníckych báz za účelom dosiahnutia synergií a lepšej obsluhy spoločných zákazníkov.
  • ERP systémov – ak bola napríklad transakcia uskutočnená medzi spoločnosťami, ktoré na seba nadväzujú vo výrobnom cykle, prepojenie ERP systém môže výrazne zjednodušiť výmenu informácií a plánovanie výroby.
  • DMS systémov – novo vznikajúce spoločnosti musia medzi sebou vymieňať dokumenty a majú aj šancu tvoriť spoločné dokumenty a stratégie.
  • Zlučovanie a zavádzanie systémov pre evidenciu dochádzky, dovolenky, cestovné príkazy – interné procesy nie je radno podceniť v žiadnej spoločnosti.
  • Využitie väčšej vyjednávacej sily pre obstaranie výhodnejších licencií – pri transakciách môže dôjsť k stavu, kedy bude výhodné zaobstarať licencie pre softvér ako skupina. V tej chvíli je možné získať lacnejšie licencie a kvalitnejšiu podporu.
  • Audit IT bezpečnosti a pripravenosti pre GDPR – na bezpečnosť informačných systémov a ochranu osobných dát klientov a zamestnancov je nutné myslieť v priebehu všetkých integrácií i transakcií. Úniky dát, či už z dôvodu zle postavených interných procesov alebo externého útoku, môžu spôsobiť obrovské finančné škody aj škody na PR.
  • Kontrola hardvéru a softvéru vybavenia v spoločnostiach.
  • Kontrola dátových úložísk z bezpečnostného, prístupového a finančného hľadiska.

Poskytujeme klientom komplexné služby v odbore informačných technológií, čo pri transakciách, ktoré sú svojou povahou veľmi náročné pre každý manažment určite oceníte.

Zanechajte nám kontakt

Meno a priezvisko*:
Telefón:*