Slovakia
Jazyky

Zaisťovacie účtovníctvo

Zabezpečovacie účtovníctvo v IFRS upravuje štandard IAS 39 – Finančné nástroje – účtovanie a oceňovanie a ďalšie štandardy. Zaisťovacie účtovníctvo je možnosťou, ako vykazovať finančné deriváty v prípade, že ich účtovná jednotka používa ako zaistenie napríklad proti kurzovému riziku.

Kontaktné osoby

Lenka Zdražilová

Head of Transaction Advisory Services

+421 233 006 260

lenka.zdrazilova@rsmsk.sk

Zanechajte nám kontakt

Meno a priezvisko*:
Telefón:*