Slovakia

Ready-made spoločnosti

Chcete začať podnikať čo najrýchlejšie? Vyberte si z našich hotových spoločností a môžete začať podnikať ešte dnes.

Spoločnosť s ručením obmedzením (s.r.o.)

Spoločnosť s ručením obmedzením Vám poskytneme za 29 000 Kč + náklady, ktoré vzniknú s prevodom spoločnosti (tz. Notársky zápis – zmena stanov, kolok za návrh zmien na OR, prípadne ďalšie preklady dokumentov)

Akciová spoločnosť (a.s.)

Akciovú spoločnosť Vám poskytneme za 85 000 Kč + náklady, ktoré vznikajú s prevodom spoločnosti (tz. Notársky zápis – zmena stavov, kolok za návrh zmien na OR, prípadne preklad dokumentov).

Aké ready-made spoločnosti ponúkame:

  • S veľmi krátkou históriou
  • Riadne založené
  • Zapísané v obchodnom registri
  • Registrované na príslušných orgánoch štátnej správy v súlade s právnymi predpismi
  • S plne splateným základným kapitálom
  • Každá a.s. má už rezervovanú webovú doménu podľa svojho mena

Tieto spoločnosti do súčasnej doby neprevádzkovali žiadnu podnikateľskú činnosť a neprezvali žiadne záväzky. Majú riadne a úplne preukazne vedené účtovníctvo a sú registrované na finančnom úrade. Pri predaji týchto spoločností poskytujeme nadobúdateľom veľmi široký katalóg záruk.

Zaujala vás služba? Zdieľajte ju ďalej

Kontaktné osoby

Bára Brühlová

Head of Trust services

+421 232 141 862

barbora.bruhlova@rsmsk.sk

Taťána Mitášová

Consultant

+420 226 219 000

tatana.mitasova@rsm.cz

Zanechajte nám kontakt

Meno a priezvisko*:
Telefón:*

Referencie