Slovakia
Jazyky

Účtovné poradenstvo

Naši špecialisti sú vždy pripravení pomôcť vám s bežnými i s tými najkomplikovanejšími účtovnými otázkami, či už jednorázovo, alebo formou dlhodobej spolupráce.

  • Asistencia a zastupovanie v priebehu daňových kontrol spoločnosti
  • Upozor nenie na zákonné povinnosti spojené s vedením účtovníctva a platbami daní (oznamovacia povinnosť podľa § 34 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb.,žiadosti o navrátenie nadmerných odpočtov DPH apod.)
  • Komunikácia za účelom vysvetlenia položiek z účtovníctva, ročnej závierky, daňového priznania, komunikácia s úradmi
  • Riešenie otázok súvisiacich s neštandardnými účtovnými prípadmi, ako sú premeny, predaj (nájom) podniku alebo jeho časti, vyčlenenie odštepného závodu a pod., alebo vypracovanie stanoviska k ostatným zložitým účtovným prípadom
  • Pomoc pri vypracovaní interných smerníc a metodiky vnútorných postupov a kontrolného systému
  • V prípade nutnosti spolupráca s odborníkmi na právne a daňové otázky tak, aby naše doporučenia postihli všetky aspekty riešeného problému
  • Poradenstvo pri riešení účtovníctva a pri príprave účtovných výkazov zostavených podľa IFRS

Kontaktné osoby

Lenka Černohubá

Head of Accounting

+421 233 006 260

lenka.cernohuba@rsmsk.sk

Zanechajte nám kontakt

Meno a priezvisko*:
Telefón:*

Referencie