Slovakia

Finančné modelovanie

Finančný/Cash flow model predstavuje efektívny nástroj pre riadenie firemných financií. Tento model je tiež nevyhnutnou súčasťou akvizičného procesu pri rozhodovaní o investícii. Môže sa zameriavať na vyhodnotenie výhodnosti akvizície, maximalizáciu hodnoty, optimalizáciu zadlženia alebo daňového zaťaženia. Je možné priebežne kvantifikovať a sledovať všetky podstatné budúce finančné ukazovatele, napríklad:

  • Plánovanie a rozpočtovanie jednotlivých položiek výnosov nákladov
  • Simulácia súvahy, výkazu zisku a strát, prehľadu o peňažných tokoch
  • Rýchle ocenenie spoločnosti na základe zostaveného finančného plánu
  • Simulácia zadlženia prostredníctvom úverov prijatých od nezávislých osôb ale aj od spriaznených osôb v skupine
  • Optimalizácia hodnoty spoločnosti na základe nastavenia vhodnej štruktúry financovania, pozitívny efekt dlhového financovania
  • Daňovo efektívne štruktúrovanie financovania poskytnutého investormi formou vlastného kapitálu, resp. dlhu, čo zahŕňa udržiavanie vhodného pomeru vlastných a cudzích zdrojov v súlade s pravidlom nízkej kapitalizácie, plánovanie úrokovej sadzby, vplyvy kolísania kurzu v prípade úverov v cudzej mene
  • Repatriácia finančných prostriedkov investorom podľa alternatívnych scenárov – úhrada úrokov, splátky dlhu a výplata dividend
  • Predikcia daňového zaťaženia ziskov, optimalizácia využitia daňových strát, daňovo uznateľných rezerv a daňových odpisov.

Naša znalecká organizácia vyhotovila široké spektrum znaleckých posudkov, v ktorých finančné/cash flow modely zohrávajú kľúčovú rolu. Bohaté skúsenosti radi ponúkneme aj pri spracovávaní práve Vášho finančného modelu.

Zaujala vás služba? Zdieľajte ju ďalej

Kontaktné osoby

Radka Svobodová

Head of RSM TACOMA Valuation

+420 731 411 263

radka.svobodova@rsmsk.sk

Zanechajte nám kontakt

Meno a priezvisko*:
Telefón:*

Referencie

Táto stránka využíva cookies pre personalizáciu a marketing viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close