Slovakia

Oceňovanie podniku, nehmotného majetku, finančného majetku atď.

Ocenenie najrôznejších foriem majetku čas od času potrebuje snáď každý. Dôvody prečo je potrebné oceniť/stanoviť hodnotu nejakého majetku môžu byť rôzne. Medzi tie najčastejšie patria:

 • Prevody majetku medzi spriaznenými osobami
 • Nepeňažné vklady
 • Premeny, fúzie a reštrukturalizácie spoločností
 • Súdne spory a arbitráže, vysporiadanie
 • Akvizície/divestície
 • Konkurzy a reštrukturalizácie
 • Squeeze – out, ponuka prevzatia, verejný návrh zmluvy
 • Transfer pricing
 • Požiadavky medzinárodných účtovných štandardov ( IFRS ) či slovenských účtovných predpisov
 • Úverové riadenie v banke
 • Dražby
 • a ďalšie.

Čo pre Vás pripravíme?

Znalecká organizácia RSM TACOMA má bohaté skúsenosti s oceňovaním najrôznejších typov aktív pre rôzne účely. S dôverou sa na nás môžete obrátiť, ak potrebujete oceniť najmä nasledujúce majetky / aktíva / záväzky / veci:

 • Podnik alebo časť podniku
 • Akcie, obchodný podiel
 • Nehnuteľnosti všetkého druhu
 • Samostatné hnuteľné veci – technológie, stroje a zariadenia, roboty ,výrobné linky, automobily, drobný majetok – vybavenie kancelárií a pod
 • Nehmotný majetok – ochranné známky, patenty, úžitkové vzory, priemyselné vzory, know how, goodwill, licenčné zmluvy, domény, softvér
 • Krátkodobé pohľadávky, dlhodobé pohľadávky, balíky pohľadávok
 • Ocenenie ďalších druhov majetku a záväzkov
 • Odplata za poskytované ručenia či inú formu zaistenia
 • Obvyklý úrok
 • Obvyklá odplata za služby
Zaujala vás služba? Zdieľajte ju ďalej

Kontaktné osoby

Radka Svobodová

Head of RSM TACOMA Valuation

+420 731 411 263

radka.svobodova@rsmsk.sk

Zanechajte nám kontakt

Meno a priezvisko*:
Telefón:*

Referencie

Táto stránka využíva cookies pre personalizáciu a marketing viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close