Slovakia
Jazyky

Oceňovanie pre účely zmeny právnej formy či nepeňažný vklad

Ak sa chystáte zmeniť právnu formu obchodnej spoločnosti a súčasne zvýšiť základné imanie o čo i len jedno euro, vedzte, že čoskoro objavíte požiadavku platnej legislatívy, ktorá jasne vyžaduje znalecký posudok. Legislatíva doslovne uvádza, že ak obchodná spoločnosť mení právnu formu na obchodnú spoločnosť alebo družstvo, na ktorých vznik sa vyžaduje vloženie vkladov spoločníkov do obchodnej spoločnosti, ktorým sa preukazuje, že hodnota vlastného imania obchodnej spoločnosti ku dňu spracovania návrhu rozhodnutia o zmene právnej formy zodpovedá výške vkladov spoločníkov do obchodnej spoločnosti alebo družstva po zmene právnej formy.

Na jasnú požiadavku legislatívy narazíte aj v prípade, že chcete do spoločnosti vložiť nepeňažný vklad. Nepeňažný vklad predstavuje iné peniazmi oceniteľné hodnoty a nepeňažným vkladom musí byť iba majetok, ktorého hodnota sa dá určiť. Hodnota nepeňažného vkladu sa určuje znaleckým posudkom.

Z týchto požiadaviek nemusíte mať strach, tím skúsených profesionálov našej znaleckej organizácie Vám s ocenením veľmi rád pomôže a podľa možností odporučí najvhodnejší postup tak, aby na Vás samotný proces kládol čo najmenšie nároky.

Čo pre Vás môžeme v tejto oblasti zabezpečiť?

  • Ocenenie imania spoločnosti pri zmene právnej formy
  • Ocenenie imania spoločnosti/podniku/časti podniku pre účely nepeňažného vkladu
  • Ocenenie rôznorodého majetku pre účely nepeňažného vkladu (nehnuteľnosti, samostatné hnuteľné veci, cenné papiere, atď.)

Kontaktné osoby

Radka Svobodová

Head of Valuation

+420 731 411 263

radka.svobodova@rsmsk.sk

Zanechajte nám kontakt

Meno a priezvisko*:
Telefón:*

Referencie