Slovakia
Jazyky

Oceňovanie samostatných hnuteľných vecí

Automobily, počítače, elektronika, stroje, nástroje a zariadenia. Tento hnuteľný majetok uľahčuje chod Vašej domácnosti, ale najmä dáva do pohybu Vaše úspešné podnikanie . Pri predaji alebo obstaraní hnuteľného majetku je vždy dôležitá Informácie o reálnej (trhovej) hodnote hnuteľného majetku, ktorá je základom pre bezproblémové transakcie s týmto majetkom. Rovnako dôležité je poznať skutočnú hodnotu majetku pre výkazníctvo podľa medzinárodných účtovných štandardov (IFRS). Práve v týchto prípadoch je potreba vyhotoviť expertný odhad trhovej hodnoty majetku či priamo znalecký posudok s ocenením hnuteľného majetku.

Ak plánujete prevod alebo vklad hnuteľného majetku do spoločnosti, vykazujete majetok v súlade s IFRS štandardami, alebo Vás len zaujíma jeho hodnota, znalecká organizácia RSM Consulting SK je pre Vás tou správnou voľbou.

Účel oceňovania hnuteľného majetku

Oceňujeme ako s použitím národných oceňovacích štandardov (Vyhlášky o stanovení všeobecnej hodnoty), tak aj na základe medzinárodne uznávanej metodiky schválenej európskym združením znalcov (TEGoVA).

Medzi najčastejšie oceňovaný hnuteľný majetok patrí napríklad výrobné zariadenia, technologické vybavenia prevádzok, strojné vybavenie, dopravné prostriedky, ale aj ďalší drobný hnuteľný majetok.

Náš špecializovaný tím je pripravený vám pomôcť pri ocenení hnuteľného majetku, stanovení všeobecnej (trhovej) hodnoty či reálnej hodnoty, najmä v nasledujúcich situáciách:

  • Prevody majetku medzi spriaznenými osobami
  • Nepeňažné vklady hnuteľného majetku do spoločnosti
  • Stanovenie všeobecnej / reálnej hodnoty pri nútenom predaji majetku spoločnosťou v likvidácii
  • Stanovenie výšky obvyklého nájomného za užívanie majetku
  • Precenenie majetku pre potreby účtovnej evidencie, vrátane vykazovania v štandardoch IFRS
  • Ďalšie ocenenia vyžiadané klientom alebo treťou stranou (napr. bankami)

Kontaktné osoby

Jiří Skotnica

Senior Manager

+420 739 680 970

jiri.skotnica@rsmsk.sk

Rudolf Hájek

Senior Manager

+420 226 219 000

rudolf.hajek@rsmsk.sk

Zanechajte nám kontakt

Meno a priezvisko*:
Telefón:*

Referencie