Slovakia

Oceňovanie samostatných hnuteľných vecí

Automobily, počítače, elektronika, stroje, nástroje a zariadenia. Tento hnuteľný majetok uľahčuje chod Vašej domácnosti, ale najmä dáva do pohybu Vaše úspešné podnikanie . Pri predaji alebo obstaraní hnuteľného majetku je vždy dôležitá Informácie o reálnej (trhovej) hodnote hnuteľného majetku, ktorá je základom pre bezproblémové transakcie s týmto majetkom. Rovnako dôležité je poznať skutočnú hodnotu majetku pre výkazníctvo podľa medzinárodných účtovných štandardov (IFRS). Práve v týchto prípadoch je potreba vyhotoviť expertný odhad trhovej hodnoty majetku či priamo znalecký posudok s ocenením hnuteľného majetku.

Ak plánujete prevod alebo vklad hnuteľného majetku do spoločnosti, vykazujete majetok v súlade s IFRS štandardami, alebo Vás len zaujíma jeho hodnota, znalecká organizácia RSM TACOMA je pre Vás tou správnou voľbou.

Účel oceňovania hnuteľného majetku

Oceňujeme ako s použitím národných oceňovacích štandardov (Vyhlášky o stanovení všeobecnej hodnoty), tak aj na základe medzinárodne uznávanej metodiky schválenej európskym združením znalcov (TEGoVA).

Medzi najčastejšie oceňovaný hnuteľný majetok patrí napríklad výrobné zariadenia, technologické vybavenia prevádzok, strojné vybavenie, dopravné prostriedky, ale aj ďalší drobný hnuteľný majetok.

Náš špecializovaný tím je pripravený vám pomôcť pri ocenení hnuteľného majetku, stanovení všeobecnej (trhovej) hodnoty či reálnej hodnoty, najmä v nasledujúcich situáciách:

  • Prevody majetku medzi spriaznenými osobami
  • Nepeňažné vklady hnuteľného majetku do spoločnosti
  • Stanovenie všeobecnej / reálnej hodnoty pri nútenom predaji majetku spoločnosťou v likvidácii
  • Stanovenie výšky obvyklého nájomného za užívanie majetku
  • Precenenie majetku pre potreby účtovnej evidencie, vrátane vykazovania v štandardoch IFRS
  • Ďalšie ocenenia vyžiadané klientom alebo treťou stranou (napr. bankami)
Zaujala vás služba? Zdieľajte ju ďalej

Kontaktné osoby

Radka Svobodová

Head of RSM TACOMA Valuation

+420 731 411 263

radka.svobodova@rsmsk.sk

Zanechajte nám kontakt

Meno a priezvisko*:
Telefón:*

Referencie

Táto stránka využíva cookies pre personalizáciu a marketing viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close