Slovakia
Jazyky

Privátny cloud

Čo je privátny cloud?

Privátny cloud predstavuje ďalší vývojový stupeň v poskytovaní IT služieb, ktorý v sebe zachováva výhody vyplývajúce z konsolidácie a virtualizácie a rozširuje ich o ďalšie veľmi dôležité prvky, ako sú zdieľaný fond prostriedkov, samoobslužné funkcie, škálovateľnosť, pružnosť a možnosť účtovania podľa využitia.

Výhody privátnych cloudov

  • Prenesenie zodpovednosti na dodávateľa
  • Minimalizácia vstupných nákladov a optimalizácia prevádzkových nákladov pomocou zdieľania zdrojov
  • Vysoká odborná úroveň poskytovaných služieb zabezpečujúca stálu konkurenčnú výhodu
  • Garantované riešenie až po klientsku stanicu
  • Pružnosť – zdroje možno rýchlo rozšíriť alebo opätovne kontrahovať automaticky alebo prostredníctvom definovaných postupov

Vlastnosti privátnych cloudov

  • Saas – Aplikačný hosting, produkt primárne zabezpečuje prevádzku aplikácií na podporu kľúčových podnikových procesov podľa definovaných SLA
  • PaaS – hosting platformy, poskytuje vývojárom zodpovedajúce prostredie na vytváranie a správu nových aplikácií
  • Umožňuje kombinovať správu od fyzických serverov cez prostredie privátneho cloudu až po cloud verejný. V rámci prostredia podporuje prácu s hypervízormi rôznych výrobcov, rôznymi operačnými systémami a aplikačnými prostrediami

Kontaktné osoby

Karel Fišnar

Head of Cloud Solutions & Services

+ 420 602 614 817

karel.fisnar@rsm.cz

Zanechajte nám kontakt

Meno a priezvisko*:
Telefón:*