Slovakia
Jazyky

MS Dynamics 365 Business Central

Náš tím odborníkov poskytuje servisné služby pre všetky verzie ERP systému Microsoft Dynamics NAV a Microsoft Dynamics 365 Business Central, implementuje systém Microsoft Dynamics 365 Business Central a vyvíja ďalšie doplňujúce funkcie systému podľa zadaní zákazníka.

Máme bohaté skúsenosti s integráciami medzi ERP systémom a rôznymi externými systémami, a to tak pomocou webových alebo distribučných služieb, rozhrania Odata, ako aj priamych SQL integrácií medzi databázami.

Microsoft Dynamics 365 Business Central patrí do skupiny aplikácií na platforme 365, ide o výkonné komplexné riešenie pre správu spoločnosti. Business Central obsahuje moderné používateľské prostredie a funkcie, ktoré vám pomôžu rásť a prepojiť vašu spoločnosť so všetkými oddeleniami. Systém umožňuje identifikovať nové obchodné príležitosti, zlepšiť komunikáciu s externými partnermi a poskytuje podklady na rýchle rozhodovanie. Manažmentu firmy systém poskytuje aktuálne údaje vo forme rýchlych prehľadov alebo grafov, ktoré sú prepojené s predajnými modulmi.

Sprehľadnite svoje financie

Zrýchlite finančnú uzávierku a reporting, zobrazte finančnú výkonnosť a trendy v reálnom čase a spresnite prognózy. Udržujte súlad s rýchlymi, presnými a racionalizovanými pohľadávkami a záväzkami.

Robte kvalifikované rozhodnutia na základe prepojených údajov z účtovníctva, predaja, nákupu, zásob a zákazníckych transakcií.

Identifikujte vzorce správania a trendy, získajte nové poznatky pomocou hĺbkovej analýzy v rámci neobmedzeného rozsahu.

Optimalizujte svoj dodávateľský reťazec

Maximalizujte ziskovosť pomocou komplexného zobrazenia operácií, nákupu, výroby, zásob a správy skladu.

Optimálny čas doplnenia zásob pomocou umelej inteligencie. Na automatické vytváranie objednávok použite prognózy predaja a očakávané zásoby.

Získajte ucelený pohľad na zásoby na včasné splnenie objednávky. Sledujte každú transakciu a pohyb každej položky nastavením zásobníkov na základe rozloženia skladu a rozmerov úložnej jednotky.

Optimalizujte svoju výrobnú kapacitu a zdroje na zlepšenie plánovania výroby, aby ste vyhoveli požiadavkám zákazníkov.

Zvýšte svoje predaje a zlepšite služby

Riaďte predajné procesy od začiatku do konca, poskytujte nadštandardné služby s pripojeným pohľadom na zákazníkov a súvisiace servisné operácie.

Uprednostnite predajné príležitosti na základe výnosového potenciálu. Sledujte všetky interakcie so zákazníkmi a získajte podklady pre najlepšie možnosti predaja.

Získajte komplexný prehľad o vašich servisných zákazkách, pracovnom vyťažení a zručnostiach zamestnancov, aby ste mohli efektívne prideľovať zdroje a uľahčiť riešenie prípadov.

Realizujte projekty včas a v rámci rozpočtu

Plánujte a sledujte svoje projekty v reálnom čase pomocou pokročilých funkcií na plánovanie a sledovanie zdrojov, úloh a výrobných kapacít. Sledujte vývoj plnenia rozpočtu a plánov.

Vytvárajte, spravujte a sledujte zákaznícke projekty pomocou časového rozvrhu spolu s pokročilými možnosťami výpočtu nákladov a reportingu.

Sledujte fakturáciu zákazníkom v porovnaní s plánovanými nákladmi na objednávky a ponuky.

Konsolidujte svoje spoločnosti

Ak máte viac ako jednu spoločnosť, môže vám správa o konsolidovanom zostatku poskytnúť prehľad o finančnom zdraví celého vášho podnikania.

Konsolidačná spoločnosť spája záznamy hlavnej knihy z každej z vašich spoločností do novej, ktorá obsahuje konsolidované údaje. Konsolidačná spoločnosť je vlastne kontajner pre konsolidované údaje a nemá žiadne živé obchodné dáta.

Konsolidáciu je možné vykonať aj v prípade, že Business Central funguje vo viacerých databázach.

Prevádzkujte svoj systém odkiaľkoľvek 

Získajte rovnaké používateľské prostredie bez ohľadu na to, ako systém nasadíte – v cloude, vo svojej spoločnosti alebo kombináciou oboch.

Využite možnosť prístupu do systému prostredníctvom zariadení so systémom Windows, Android alebo iOS pre mobilný prístup do Business Central.

S čím vám môžeme pomôcť

 • Zanalyzujeme procesy vo vašej spoločnosti
 • V prípade on-premise riešenia vám nainštalujeme Business Central
 • Systém prispôsobíme presne vašim potrebám
 • Zaškolíme vašich používateľov a poskytneme konzultačnú podporu
 • V prípade potreby modifikácie alebo doplnenia systému o nové funkcie vám ich vytvoríme.

Hlavné vlastnosti

 • Moderný, intuitívny a používateľsky prívetivý systém
 • Komplexnosť
 • Jednoduché prepojenie s Office 365
 • Jednoduché čerpanie údajov zo systému do Power BI
 • Prístup odkiaľkoľvek a z akéhokoľvek zariadenia
 • Pravidelné aktualizácie

Moduly Business Central

 • Riadenie financií
 • Predaj a marketing
 • Nákup
 • Skladové hospodárstvo
 • Servis
 • Riadenie zdrojov
 • Riadenie projektov
 • Reporty a analýzy
 • Operatívne riadenie
 • Ľudské zdroje
 • Výroba

Kontaktné osoby

Tomáš Janeček

Managing Partner RSM Technology CZ & Senior NetSuite Consultant

+420 777 977 987

tomas.janecek@rsm.cz

Martin Stránský

Head of Business Applications & Senior Microsoft Dynamics NAV Consultant

+420 531 025 268

martin.stransky@rsm.cz

Zanechajte nám kontakt

Meno a priezvisko*:
Telefón:*