Slovakia
Jazyky

Dohľad nad hardvérom a aplikáciami

Čo je dohľad nad hardvérom a aplikáciami?

Služby Monitorovacieho centra sú koncipované v súlade s metodikou ITIL v4 s piatimi základnými funkciami vo vzťahu k prostriedkom IT/IS (siete, zariadenia, SW a pod.).

Služby Monitorovacieho centra tvoria jednu zo základných súčastí Servis Level Managementu, teda nástroja na kontrolu a preukazovanie parametrov Servis Level Agreementu (SLA).

Výhody dohľadu nad hardvérom a aplikáciami

 • Okamžitá informovanosť a kontrola stavu IS/IT
 • Konsolidácia a zvýšenie efektívnosti správy prostredia vďaka automatizácii
 • Nárast výkonu prostredia vďaka dodržaniu prevádzkových a výkonnostných parametrov
 • Efektívne plánovanie rozvoja infraštruktúry vrátane zabezpečenia životného cyklu všetkých prvkov IS/IT
 • Zníženie priamych a nepriamych nákladov využitím špecialistov spoločnosti Infinity a.s.
 • Vysoká dostupnosť v súlade s SLA – vyššia produktivita práce

Vlastnosti dohľadu nad hardvérom a aplikáciami

 • Fault management (riadenie chýb) – základný nástroj na okamžité začatie riešenia, na ktoré nadväzuje činnosť servisných technikov príslušného oddelenia spoločnosti
 • Configuration management – rieši sa prostredníctvom vhodných konfiguračných nástrojov
 • Performance management (riadenie výkonu) – využíva špecializované nástroje konkrétneho výrobcu buď celkom samostatne, alebo ako nadstavby platformových systémov
 • Security management (riadenie bezpečnosti) – bezpečnostná politika podniku, adresárové štruktúry a špecializované nástroje
 • Accounting management (kontrola prístupu) – kontroluje určité aplikácie alebo sieťové služby

 

Kontaktné osoby

Karel Fišnar

Head of Cloud Solutions & Services

+ 420 602 614 817

karel.fisnar@rsm.cz

Zanechajte nám kontakt

Meno a priezvisko*:
Telefón:*