ESG due diligence

Nezbytná součást každého odpovědného investičního rozhodnutí je kontrolní proces označovaný jako ESG due diligence.

Cílem ESG due diligence je zhodnotit potenciální rizika a příležitosti spojené s postupy firmy v oblasti ESG. To zahrnuje analýzu zásad, postupů a praktik společnosti týkajících se udržitelnosti, pracovních práv, řízení dodavatelského řetězce a vztahů s veřejností.

Díky ESG due diligence mohou investoři lépe pochopit, jaký je potenciální dopad jejich investic na společnost a životní prostředí. Také umožňuje identifikovat potenciální finanční rizika spojená se špatnými postupy v ESG, jako jsou regulační pokuty, poškození pověsti nebo soudní spory.

ESG due diligence nabírá na významu, protože investoři si uvědomují, jak důležité je investovat odpovědně. Společnosti, jež kladou na postupy ESG důraz, mají větší šanci přilákat investory, kteří si cení udržitelnosti a sociální odpovědnosti. Kromě toho mohou někteří investoři ESG due diligence dokonce vyžadovat jako podmínku investice.

 

blog

podnadpis

Firm leadership
Firm leadership – subtitle