Slovakia
Jazyky

Ľudia RSM Family Office

Tím poradcov RSM Family Office

Medzi poradcovia RSM Family Office sú najlepšie špecialisti z RSM Consulting SK a tiež externé partneri.

Mario Fondati

Partner Amrop Slovenska

Mario Fondati je partnerom v spoločnosti Amrop Slovenska členom Strategickej rady Jenewein Group. Je garantom rozvoja spolupráce so spoločnosťami s lokálnym a rodinným typom vlastníctva a zodpovedá za vedenie profesionálnych tímov v oblasti Executive Search & Leadership Consulting.
Mario má skúsenosti s vedením a realizáciou medzinárodných projektov v stredoeurópskom regióne na úrovni vrcholového a stredného manažmentu a vysoko špecializovaných pozícií. Jeho primárna zodpovednosť je za vedenie projektov v sektoroch Automotive & Industrial a Technology a intenzívne sa venuje oblasti rodinných firiem, kde pomáha majiteľom hľadať optimálne riešenia v oblastiach plánovania nástupníctva, ďalšieho profesionálneho rozvoja členov rodiny, jasného zadefinovania roly vlastníka a riaditeľa a organizačno-procesnému poradenstvu. Zároveň napomáha skvalitňovaniu manažérskych tímov podporou pri obsadzovaní kľúčových pozícií externými manažérmi.

Richard Tóth

Hlavní ekonom Privatbanka a.s.

Richard Tóth pracuje viac ako desať rokov v privátnej banke, najprv ako portfólio manažér, od roku 2006 ako hlavný ekonóm. Jeho postupmi sú analýzy a syntéze, jeho témami reálna ekonomika a finančný trh a regiónom celý svet. Hľadá a posudzuje argumenty pre alokáciu klientskych a bankových financií do rôznych finančných aktív. Snaží sa pochopiť, ako svet funguje a ako sa mení, čo mu pomáha sa správne rozhodovať. Možností je v každej chvíli veľmi veľa.

Jean-François Cats

Partner belgickej spoločnosti RSM

Jean-François Cats je partner belgickej spoločnosti RSM, šiestej najväčšej audítorskej siete na svete. Má viac ako 30 ročné skúsenosti v účtovníctve, ale rovnako sa vyzná v oceňovaní, due dilligence alebo rozhodcovských jednaniach. Spravuje majetok celej rady najbohatších belgických rodín. Je čestným prezidentom Belgického inštitútu registrovaných audítorov, poradcom niekoľkých audítorských komôr a regentom Národnej Banky Belgicka. Je zakladateľom a čestným predsedom RSM Belgium.

Môžeme vám pomôcť?

Kontaktujte nás na telefóne +421 232 141 862 alebo nám pošlite nezáväzný dopyt:

dopyt@rsmsk.sk

Zanechajte nám kontakt

Meno a priezvisko*:
Telefón:*