Slovakia
Jazyky

Medzigeneračný prechod rodinného majetku

Prechod rodinného majetku predstavuje v živote rodiny jednu zo zásadných výziev ktorá ovplyvní život budúcich generácií rodiny. Dedičstvo v rodinnom majetku nie je jednorazový proces. Opakuje sa pravidelne tak, ako prichádzajú nové generácie rodiny.

Zvládnutie prechodu rodinného majetku si vyžaduje poctivé a dlhodobé plánovanie. Dedičstvo predstavuje zmenu a každá zmena so sebou prináša svoje príležitosti ako aj riziká. Riziká môžu byť tak externého ako aj interného charakteru. Nezvládnutie medzigeneračného prechodu majetku môže spôsobiť ochromenie jeho fungovania na dobu, ale rovnako môže priniesť nenapraviteľné škody.

Rodina si môže pri plánovaní medzigeneračného prechodu položiť základnú otázku. Je pre nás dôležité majetok vlastniť alebo je pre nás dostačujúcim majetok 100% ovládať a čerpať z neho benefity? Jednou z odpovedí môže byť aj využitie Sverenskeho fondu.

Zodpovedné naplánovanie medzigeneračného procesu zo strany dnešných zakladateľov je primárnym predpokladom pre zachovanie jeho hodnoty a schopnosti rodiny ho ovládať. To je súčasne jedným zo zakladných predpokladov, ako zachovať v rodine harmóniu a schopnosť sa dlhodobo pozitívne rozvíjať.