Slovakia
Jazyky

Služby Family Office

Základným cieľom služieb z oblasti Family Office je pomôcť dnešným ako aj budúcim generáciam rodín zachovať ich vnútornú pohodu a pripraviť podmienky pre ich dlhodobý a zdravý rozvoj.

Sme partnerom pri komplexnej správe rodinného majetku, vytvárame procesy, vďaka ktorým je rodina schopná svoj majetok efektívne chrániť a budovať.  Rovnako participujeme na plánovaní jednotlivých obchodných aktivít, poskytujeme daňové a účtovnícke poradenstvo.

Jedným z veľkých výziev, ktorým čelí každá úspešná rodina, je medzigeneračný prechod majetku na ďalšiu generáciu. Úspešné zvládnutie tohto procesu je nevyhnutným predpokladom pre budúcnosť rodiny a jej bezprostredného okolia.

V našom regióne o služby Family Office dosiaľ nebol zásadný dopyt, nakoľko budovanie potrebného zázemia je dlhotrvajúcim procesom. Dnes sa však zakladatelia rodinných spoločností dostávajú postupne do situácie, kedy plánujú svoj odchod na dôchodok a musia vážne uvažovať nad témami ako je konsolidácia majetku, zjednodušenie jeho správy, nastavenie vhodných daňových režimov a v neposlednom rade jedno z najťažších rozhodnutí – zvoliť vhodnú formu a spôsob presunu majetku na ďalšiu generáciu.