Slovakia
Jazyky

Svěřenské fondy – riešenie pre Vašu rodinu a Váš rodinný majetok

Presun rodinného majetku na ďalšie generácie je významný fenomén, ktorý ovplyvní životy Vašich najbližších a neskôr aj ďalších prichádzajúcich generácií. Vo svojej podstate ide najväčší obchod, ktorý Vy ako zakladateľ realizujete. Preto je dôležité ho správne po všetkých stránkach, teda daňovej, účtovnej a právnej, trpezlivo a starostlivo naplánovať. Téma prechodu majetku je v našom regióne novou. Prinášame Vám know-how z krajín, kde je plánovanie medzigeneračného prechodu majetku súčasťou rodinného myslenia niekoľko generácii.

Svěřenské fondy sa dnes stávajú významnou témou tak, ako rastie znepokojenie a starosť rodičov týkajúca sa presunu nimi nadobudnutého majetku na ďalšiu generáciu. Naše dlhoročné skúsenosti ukazujú, že rodinný majetok môže byť tak výborný služobník ako aj veľmi nebezpečný pán, ktorý vie ohroziť harmóniu a zdravý rozvoj rodiny v budúcnosti.

Co je svěřenský fond?

Svěřenské fondy, hoci predstavujú relatívnu novinku v rámci platnej českej legislatívy (§ 1448–1474 občianskeho zákonníka), ponúkajú v rámci riešenia plánovania nástupníctva niekoľko zaujímavých riešení.

Svěřenský fond, ktorý predstavuje súbor majetku, nemá právnu subjektivitu, avšak umožňuje rodinám tento majetok efektívne spravovať ako celok, zachovať jeho hodnotu a vplyv na okolie.

Každý svěřenský fond má svojho správcu, respektíve správcov, ktorí sú za jeho činnosť zodpovední. Pri jeho správe vychádzajú zo štatútu fondu, ktorý predstavuje niečo ako jeho rodný list. Na druhej strane sú obmyslení, teda fyzické alebo právnické osoby, ktoré z majetku fondu a jeho hospodárenia prijímajú benefity.

Proč zvolit správu majetku ve svěřenském fondu?

Svěřenský fond je jednou z možností riešenia problému nástupníctva. Jeho veľkým prínosom je, že eliminuje proces dedenia majetku. Ten býva jedným z častých zdrojov sporov v rodinách. Súčasne však Svěřenský fond stanovuje pravidlá, podľa ktorých rodina bude rodinný majetok spravovať v budúcnosti.

Zakladatelia si musia uvedomiť a je to kriticky dôležité, aby správne definovali podmienky a pravidlá, ako bude rodina tento fond v budúcnosti spravovať a rozvíjať. Ako je uvedené vyššie, rozhodujúcim prvkom každého svěřenského fondu je jeho štatút. Ten je dôležité konštruovať tak, aby nielen odzrkadľoval predstavy zakladateľov, ale aby bol aj vykonateľný a eliminoval možnosti jeho nezdravej interpretácie budúcimi generáciami.

Proč zvolit Family Office RSM?

Sme špecializovaná poradenská organizácia, pôsobiaca na českom a slovenskom trhu od roku 1993. Počas tohto obdobia sme vytvorili tým odborníkov, ktorí dnes disponujú know-how, vďaka ktorému sme partnerom významných podnikateľských rodín pri štruktúrovaní a správe ich rodinného majetku.Sme pripravení byť Vašim partnerom pri riešení problematiky riešenia nástupníctva v rámci Vášho rodinného majetku. Radi Vám poskytneme naše dlhoročné skúsenosti pri zakladaní ako aj budúcej  správe Vášho Svěřenského fondu, alebo inej štruktúry Vášho rodinného majetku.

Využite možnosť bezplatnej konzultácie a posúdenia aktuálnej situácie Vašej rodiny, rodinného majetku a Vašich plánov, ako s ním naložiť do budúcnosti.

Kontaktujte nás e-mailom alebo telefonicky na nižšie uvedené kontakty, radi Vám budeme k dispozícii na osobnú konzultáciu.