Slovakia
Jazyky

Zverenecké fondy – riešenie pre Vašu rodinu a Vás rodinný majetok

Presun rodinného majetku na ďalšie generácie je významný fenomén, ktorý ovplyvňuje životy Vašich najbližších a neskôr i ďalšie prichádzajúce generácie. Vo svojej podstate ide o najväčší obchod, ktorý Vy ako zakladateľ realizujete. Preto je dôležité ho správne po všetkých stránkach, teda daňovej, účtovnej a právnej, trpezlivo a starostlivo naplánovať. Téma prechodu majetku je v našom regióne nové. Prinášame Vám preto know-how zo štátu, kde je plánovanie medzigeneračného prechodu majetku súčasťou rodinného zmýšľania už po niekoľko generácií.

Zverenecké fondy sa dnes stávajú významné téma, pretože rastie znepokojenie a starosť rodičov týkajúcich sa presun nimi nabitého majetku na ďalšiu generáciu. Naše dlhoročné skúsenosti ukazujú, že rodinný majetok môže byť skvelý služobník, ale tiež veľmi zlý pán, ktorý vie ohroziť harmóniu a budúci zdravý rozvoj rodiny.

Čo je to zverenecký fond?

Zverenecké fondy predstavujú relatívnu novinku v rámci platnej českej legislatívy (§ 1448-1474 občianskeho zákonníka). V rámci plánovania nástupníctva ponúkajú fondy niekoľko zaujímavých riešení.

Zverenecký fond, ktorý predstavuje súbor majetku, nemá právnu subjektivitu, avšak umožňuje rodinám tento majetok efektívne spravovať ako celok, zachovávať jeho hodnotu a vplyv okolia.

Každý zverenecký fond má svojho správcu, respektíve viacej správcov, ktorí sú za činnosť zodpovední. Pri jeho správe vychádzajú zo štatútu fondu, ktorý predstavuje niečo ako jeho rodný list. Na druhej strane sú oprávnení, teda fyzické alebo právnické osoby, ktoré z majetku fondu a jeho hospodárenia prijímajú benefity.

Prečo zvoliť správu majetku vo zvereneckom fonde?

Zverenecký fond je jednou z možností riešenia problémov nástupníctva. Jeho veľkým prínosom je, že eliminuje proces dedenia majetku. Ten býva jedným z častých zdrojov sporov v rámci rodiny. Súčasne však zverenecký fond stanovuje pravidlá, podľa ktorých rodina bude rodinný majetok spravovať v budúcnosti.

Zakladatelia si musia uvedomiť, že je kriticky dôležité správne definovať podmienky a pravidlá, akými bude rodina tento fond v budúcnosti spravovať a rozvíjať. Ako je uvedené vyššie, rozhodujúcim prvkom každého zvereneckého fondu je jeho status. Ten je dôležité konštruovať tak, aby nie len odrážal predstavy zakladateľov, ale aby bol aj vykonateľný a eliminoval možnosti jeho nezdravej interpretácie budúcim generáciám.

Prečo zvoliť Family office RSM?

Sme špecializovaná poradenská organizácia pôsobiaca na českom a slovenskom trhu od roku 1993. Počas tohto obdobia sme vytvorili tím odborníkov, ktorí dnes disponujú know-how, vďaka ktorému sme partnerom významných podnikateľských rodín pri štrukturalizácií a správe ich rodinného majetku. Sme pripravení byť Vašim partnerom pri riešení problematiky nástupníctva v rámci Vášho rodinného majetku. Radi Vám poskytneme naše dlhoročné skúsenosti pri zakladaní a budúcou správou Vášho zvereneckého fondu alebo inej štruktúry Vášho rodinného majetku.

Využite možnosť bezplatnej konzultácie a posúdenia aktuálnej situácie Vašej rodiny, rodinného majetku a Vašich plánov, ako s ním do budúcna naložiť.

Kontaktujte nás e-mailom alebo telefonicky na nižšie uvedené kontakty, radi Vám budeme k dispozícii na osobnú konzultáciu.