Slovakia

Poprední európski podnikatelia podporujú EÚ a neprajú si odchod Veľkej Británie

Nový prieskum vypracovaný programom Cien pre európskych podnikateľov „European Business Awards“ sponzorovaným sieťou RSM, ktorého sa zúčastnili čelní predstavitelia podnikateľskej sféry z 32 krajín Európy, dokazuje silnú podporu Európskej únii.

84 % týchto popredných predstaviteľov európskeho priemyslu a obchodu je presvedčených, že členstvo ich krajiny v EÚ ma pozitívny vplyv na ich podnikanie, 83 % z nich sa domnieva, že členstvo v EÚ má pozitívny vplyv na ich krajinu, a 79 % má za to, že členstvo v EU má pozitívny vplyv na nich samotných. Ďalej sa 67 % opýtaných domnieva, že by sa na propagáciu EÚ a širšej verejnosti vo svojej krajine nejakým spôsobom malo tiež podieľať.

Medzi hlavné dôvody podpory EÚ boli uvedené ekonomické výhody, ktoré z členstva vyplývajú, konkurencieschopná pozícia EÚ voči Číne, Rusku a Spojeným štátom a význam, aký má počas súčasnej situácie integrácia, stabilita a jednota. Náklady a byrokraciu zmieňovala menšina opýtaných.

Adrian Tripp, výkonný riaditeľ súťaže European Business Awards, povedal: „Z týchto presvedčivých výsledkov je zrejmé, že európska podnikateľská verejnosť má v otázke EÚ jasno: výhody prevažujú nad nákladmi. Z širšieho hľadiska má najväčší význam stabilita a integrácia.“

Adrian Tripp dodáva: „V súťaži European Business Awards výhody, ktoré EÚ má, vidíme každý deň, v každej firme, v každej krajine. Vytvárajú ekonomické príležitosti, odstraňujú bariéry a budujú porozumenie. Jednotné spoločenstvo európskych podnikateľov je neoddeliteľnou súčasťou bezpečnejšej budúcnosti nás všetkých.“

V prieskume, ktorý uskutočnila najväčšia európska súťaž European Business Awards, ktorá v súčasnosti vstúpila do už 9. ročníka a ktorú od jej  začiatku podporuje sieť RSM, boli  poprední podnikatelia takisto pýtaní na to, či by Veľká Británia mala zostať členom EÚ.

Z výsledkov vyplýva, že 86 % popredných predstaviteľov európskej podnikateľskej sféry* sa domnieva, že by Veľká Británia mala členom EÚ zostať, a 11 % uviedlo, že by Veľká Británia mala z EÚ vystúpiť. Prieskum ďalej zistil, že väčšina respondentov je presvedčená, že vystúpenie Veľkej Británie z EÚ by  malo negatívny dopad na všetkých zúčastnených.

84 % respondentov je presvedčených, že by odchod Veľkej Británie z EÚ mal negatívny vplyv na samotnú Európsku úniu, 76 % sa domnieva, že by mal negatívny vplyv na britské hospodárstvo a  67 % sa domnieva, že by mal negatívny dopad na ekonomiku ich krajiny.

25 % respondentov uvádzajúcich, že Veľká Británia by mala v Európskej únii zostať, bolo z Veľkej Británie.

Jean Stephens, výkonná riaditeľka RSM, siedmej najväčšej siete nezávislých audítorských, daňových a poradenských firiem uviedla: „Eurozóna je najväčším obchodným partnerom Veľkej Británie a možný dopad, ktorý by britský odchod z EÚ mal  na našich klientov po celom svete, by bol významný. Tento prieskum jasne ukazuje, že poprední európski a britskí predstavitelia obchodu a priemyslu si jasne uvedomujú, že Európa si musí udržovať svoju konkurencieschopnosť na globálnom trhu, k čomu je členstvo Veľkej Británie kľúčovým predpokladom.“

Hlavným cieľom súťaže European Business Awards je podporovať rozvoj silnejšieho a úspešnejšieho prostredia po celej Európe. Viac informácii o súťaži  EBA a sieti RMS získate na získate na webových stránkach www.businessawardseurope.com nebo www.rsmi.com.

Čo si myslíte Vy? Napíšte nám Váš názor, zaujíma nás.

ivana.pavelkova@rsmsk.sk

O prieskume

  • Prieskumu sa zúčastnilo 437 popredných predstaviteľov európskeho priemyslu a obchodu z 32 európskych krajín, vrátane 124 účastníkov z Veľkej Británie, a z viac ako 25 odvetví, pričom n a technológie, výroba a maloobchod a spotrebný tovar (FMCG).
  • *Prieskumu sa zúčastnili riaditelia spoločností ocenených v rámci súťaže European Business Awards, do ktorej sa môžu prihlásiť účastníci spĺňajúci prísne kritéria v oblasti finančného úspechu, rastu, etiky a inovácii.
  • Z hľadiska veľkosti sa jednalo od malých a stredných podnikov až po veľké nadnárodné spoločnosti.
  • Podrobné štatistiky a písomné odpovede sú k dispozícii.
  • 170 účastníkov je ochotných sa k prieskumu vyjadriť.

O súťaži European Business Awards

Hlavným cieľom súťaže European Business Awards podporovať silnejšie a úspešnejšie podnikateľské prostredie po celej Európe.

Prosperita, sociálny systém a systém zdravotnej starostlivosti všetkých občanov Európy závisí na tom, ako sa podnikateľom podarí vytvoriť ešte silnejšie, inovatívnejšie, úspešnejšie, medzinárodnejšie a etickejšie podnikateľské prostredie – také ktoré je tlčúcim srdcom stále globalizovanejšej ekonomiky.

Program cien European Business Awards slúži európskym podnikateľom troma spôsobmi:

  • Oslavuje a potvrdzuje úspechy jednotlivcov i organizácii.
  • Podnikateľskému prostrediu predkladá a propaguje príklady, ku ktorým môžu vzhliadať.
  • S európskymi podnikateľmi nadväzuje diskusiu o kľúčových otázkach.

Program cien European Business Awards vstúpil do svojho deviateho ročníka. V minulom roku prilákal viac než 24 000 firiem a vo verejnom hlasovaní bolo odovzdaných viac ako 150 000 hlasov z celej Európy.

www.businessawardseurope.com.

O RSM International

RSM International je siedma najväčšia sieť nezávislých audítorských, daňových a účtovných firiem zahŕňajúcich viac ako 112 krajín, 700 pobočiek a 37.400 pracovníkov po celom svete. Celkový príjem siete je 4,4 mld. USD. RSM je šiestym najväčším poskytovateľom daňových, audítorských a účtovných služieb na svete.

Sieť RSM International je hlavným sponzorom a korporátnym podporovateľom súťaže European Business Awards, ktorej cieľom je presadzovať vynikajúcu kvalitu a vyzdvihovať výnimočné úspechy v podnikaní.

RSM International je členom asociácie Forum of Firms, ktorá má za cieľ podporovať konzistentné a vysoko kvalitné štandardy výkazníctva a audítorskej praxe po celom svete.

RSM je značka, ktorú používa sieť nezávislých účtovných a poradenských firiem, z ktorých každá podniká vo svojom vlastnom mene. RSM International Limited neposkytuje účtovné ani poradenské služby. Členské firmy siete RSM spája spoločná vízia poskytovať profesionálne služby vysokej kvality, a to ako na národných trhoch, tak pri uplatňovaní potrieb medzinárodných profesionálnych služieb svojich klientov. www.rsmi.com

Páčil sa Vám článok? Pomôžte nám šíriť ho ďalej.

Autori

Ivana Pavelková

Business Development Specialist

ivana.pavelkova@rsmsk.sk

Ďalší článok vám zašleme

Email:*
Meno a priezvisko:

Táto stránka využíva cookies pre personalizáciu a marketing viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close