Testovaní aplikací

Testování aplikací softwaru je metoda, která kontroluje, zda skutečný softwarový produkt odpovídá očekávaným požadavkům a zajišťuje, aby byl bez vad.

nadpis

Testování aplikací softwaru je metoda, která kontroluje, zda skutečný softwarový produkt odpovídá očekávaným požadavkům a zajišťuje, aby byl bez vad. Účelem testování softwaru je identifikovat chyby, mezery nebo chybějící požadavky, které jsou rozdílné od původních požadavků.

S námi můžete projít celým procesem testovaní aplikace před jejím spuštěním do produkce, nebo jejím testováním při různých releasech a updatech. Na základě námi připravených testovací scénářů, které budou plně odpovídat vašim potřebám, zabezpečíme kontinuální průběh testovaní bez zbytečných prostojů.

Testování je řízené díky metodice Kanban a výsledky jsou reportovány ve struktuře, která odpovídá vašim představám. Výsledky testování jsou zaznamenány v systémech jako Testrail, JIRA nebo Asana. Dále je k dispozici GAP analýza. Pravidelný reporting výsledků a doporučení z naší strany je sdíleno s projektovým týmem nebo development týmem, což záleží na organizaci daného testování.

Chcete se dozvědět více o tom, jak pomáháme našim klientům s testováním aplikací? Stáhněte si náš Leaflet na téma Testování aplikací.

Firm leadership
Firm leadership – subtitle