Analýza procesů

Jsme tu, abychom vám pomohli s různými částmi vašeho podnikání, jako jsou organizace a lidé, technologie a digitální technologie, testování softwarových aplikací, agenda finančních ředitelů a neustálé zlepšování.

V počátcích posuzování vašeho podniku je nezbytné zmapovat veškeré procesy v rámci aktuálního stavu za účelem podrobného pochopení fungování celé organizace a identifikování oblastí s potenciálem pro zlepšení. Jsou doloženy na podrobně zdokumentovaných procesních mapách a postupech, které vám napomohou při dalším rozhodování.

Náš přístup pro vaše procesy:

V rámci procesní mapy vám nabízíme vytvoření mapy DMAIC na základě metody Lean Six Sigma, se kterou mají naší konzultanti bohaté zkušenosti, a můžeme ji použít k přímému identifikování procesů, které je třeba zlepšit. Jednotlivé kroky při procesní analýze:

Define Project (vymezení projektu)

Measure Performance (změření výkonu)

Analyze Root Causes (analýza hlavních příčin)

Improve Performance (vylepšení výkonu)

Control Performance (řízení výkonu)

Po podrobném zmapování procesů v rámci analýzy a tvorby procesů je třeba provést GAP analýzu. Je třeba identifikovat směr, jakým se bude vaše organizace ubírat, a co byste si od vaší organizace slibovali nebo na co má potenciál.

V dalším kroku poskytujeme plánování koncepce procesů a strategie zlepšování, které vaší organizaci umožní budovat procesy co možná nejefektivněji.

Chcete se dozvědět více o tom, jak pomáháme našim klientům s procesní analýzou? Stáhněte si náš Leaflet na téma Analýza procesů.

LEAFLET ANALÝZA PROCESŮ KE STAŽENÍ

 

blog

podnadpis

Firm leadership
Firm leadership – subtitle