Bolo vyhlásených 12 najlepších spoločností Európy

 Dvanásť najlepších firiem Európy oslavuje svoje víťazstvo v súťaži European Business Awards 2014/2015 sponzorovanej sieťou RSM, ktorej výsledky boli vyhlásené na exkluzívnom ceremoniáli v Londýne za prítomnosti európskych predstaviteľov priemyslu a obchodu, politikov, veľvyslancov a akademikov z celej Európy. Víťazi svoj úspech dosiahli po šestnásťmesačnej účasti v najväčšej a zároveň najnáročnejšej súťaži podnikateľov v Európe, ktorá tento rok prilákala viac ako 24 000 účastníkov a v ktorej bolo vo verejnom hlasovaní odovzdaných 170 000 hlasov. Poprední predstavitelia európskeho priemyslu a obchodu predali ceny jednotlivým víťazom v jedenástich kategóriach, cenu „Európsky šampión verejnosti“ a „Cenu za celoživotné dielo“ (viď nižšie). Jean Stephens, výkonná riaditeľka RSM, siedmej najväčšej siete nezávislých audítorských, daňových a poradenských firiem uviedla: „Kvalita finalistov tohtoročnej súťaže je vynikajúca. Mimoriadna podnikavosť, inovácie a obchodný úspech, ktoré preukázali držitelia ocenenia Ruban d’Honneurs a celkoví víťazi v jednotlivých kategóriách, je dôkazom, čoho je možné v náročných trhových podmienkach dosiahnuť. My v RSM sme presvedčení o tom, že vynikajúce výsledky v podnikaní je nutné presadzovať, pretože úspešné a prosperujúce spoločnosti sú hybnou silou rastu a stimulácie hospodárstva. Účastníci súťaže tak robia dobré meno svojej krajine a my im prajeme veľa úspechov do budúcnosti.“ Adrian Tripp, výkonný riaditeľ súťaže European Business Awards, doplnil: „Títo skvelí podnikatelia predstavujú tých najlepších z najlepších. Adaptujú sa, inovujú, dosahujú finančné úspechy a vytvárajú silné príležitosti k rastu. Spoločne budujú silnejšiu podnikateľskú sféru Európy a tvoria lepšiu budúcnosť pre všetkých.“ Monika Marečková, Managing Partner RSM Consulting SK, dodala: „Česká republika mala päť skvelých spoločností vo finálovom boji, čo je viac než minulý rok a to považujem za veľký úspech. Keďže sú práve otvorené nominácie pre ročník 2015/2016, tak pevne verím, že i tento rok sa nájdu silné české spoločnosti, ktoré nás budú budúci rok reprezentovať.“ Víťazi v jedenástich kategóriách prešli hodnotením na základe písomných prihlášok, video prezentácii a osobných pohovorov a do finále boli vybratí zo 709 Národných šampiónov a 110 držiteľov ocenenia Ruban d’Honneur. Súťažného ročníka 2014/2015 sa zúčastnili zástupcovia členských krajín EU a ďalej Turecka, Nórska, Švajčiarska, Srbska, Chorvátska a Bývalej Juhoslovenskej republiky Macedónie. Ich celkové výnosy presiahli 1,5 bilióna EUR a vytvorený zisk čiastku 60 miliárd EUR, pričom tieto spoločnosti zamestnávajú viac ako 2,5 milióna ľudí. Program udeľovania cien od jeho založenia podporuje hlavný sponzor a propagátor RSM International. Hlavným cieľom súťaže, ktorá tento rok vstúpila do svojho desiateho ročníka, je podpora rozvoja silnejšieho a úspešnejšieho podnikateľského prostredia v rámci celej Európy. Ďalšie informácie o účasti v súťaži European Business Awards a víťazoch za rok 2015 zíslate na webových stránkach http: www.businessawardseurope.com, kde si tiež môžete stiahnuť fotografie zo slávnostného udeľovania cien.

O cenách European Business Awards 2014/15

Súťaž European Business Awards má za cieľ vyjadriť uznanie a ocenenie vynikajúcich výsledkov, najlepších postupov a inovácii, ktoré dosiahli spoločnosti v rámci celej Európskej únie. Do súťaže sa môžu zapojiť podniky všetkých veľkostí a zo všetkých odvetví.

Vítězové

vitezove-EBA EBAgroupwinners  

Program cien European Business Awards plní pre európskych podnikateľov tri ciele:

  • Ponúka podnikateľskému prostrediu príklady, ku ktorým môžu vzhliadať.
  • Oslavuje a potvrdzuje úspechy jednotlivcov i organizácií .
  • Poskytuje prípadové štúdie a obsahovú náplň k tomu, ako sa od týchto výnimočných spoločností učiť.
Inovatívne, silné a prekvitajúce podnikateľské prostredie vytvára úspešnú a prosperujúcu Európu. www.businessawardseurope.com