Udržateľnosť a ESG

ESG – povinnosť, ale aj príležitosť, ktorú vám môžeme pomôcť zvládnuť.

Udržateľné podnikanie nie je len moderným trendom, ale aj povinnosťou a nevyhnutným krokom pre budúcu existenciu a hospodársky rast vašej spoločnosti. Či už vidíte svoju budúcnosť v ESG, alebo len chcete splniť nevyhnutné minimálne požiadavky, radi vám pomôžeme.

K ESG pristupujeme racionálne, komunikujeme zrozumiteľne a jednoducho tak, aby ste splnili svoju povinnosť a zároveň efektívne využívali svoje finančné zdroje, udržali si miesto na trhu, získali prístup k financovaniu a uspokojili svoje zainteresované strany.

Poskytujeme komplexné poradenstvo v oblasti ESG a nefinančného vykazovania.

Vypočujte si záznam streamu projektu [ta] Udržitelnosts našimi odborníčkami na ESG Annou a Zuzanou.

Úvodný balík

Je pre vás ESG novinkou? Chcete sa oboznámiť s touto problematikou a zistiť, čo a odkedy sa týka vašej spoločnosti, a to bez veľkých počiatočných investícií času alebo peňazí?

Na tento účel sme pripravili úvodný balík, ktorý obsahuje:

  • Úvodný úvod do ESG – orientácia v českej a medzinárodnej legislatíve, zhrnutie dôvodov, požiadaviek, povinností a kritérií a časový rámec pre zavedenie ESG do vašej spoločnosti.
  • Posúdenie významnosti – dvojité posúdenie významnosti, posúdenie rizík a príležitostí pre udržateľný rozvoj.
  • Úvodná analýza súčasnej situácie – identifikácia silných a slabých stránok vašej spoločnosti.
Kontaktujte nás
Školenia a semináre

Ste v oblasti ESG nováčikom a potrebujete seba alebo svojich zamestnancov oboznámiť s touto témou?

Radi pre vás pripravíme školenie alebo workshop na mieru, aby sme pokryli vaše potreby.

Kontaktujte nás
Analýza materiality

Potrebujete určiť, ktoré témy ESG sú pre vás relevantné vzhľadom na typ vášho podniku, firemnú kultúru, zainteresované strany atď.? Radi vám pomôžeme vykonať test materiality, ktorý vám pomôže identifikovať podstatné témy a určiť kľúčové ukazovatele výkonnosti na vytvorenie stratégie ESG a na účely nefinančného vykazovania.

Kontaktujte nás
Analýza dodávateľského reťazca

Potrebujete analyzovať svojich dodávateľov a upraviť zmluvné vzťahy, aby ste dosiahli svoje ciele udržateľnosti?

Môžeme vám pomôcť zaviesť nové pravidlá do vašich obchodných vzťahov s dodávateľmi. Či už ide o úpravu zmluvnej dokumentácie, úpravu pravidiel nákupu, zberu údajov alebo postupov obstarávania tak, aby boli v súlade s cieľmi vašej stratégie ESG.

Kontaktujte nás
GAP Analýza

Pomôžeme vám identifikovať nedostatky v jednotlivých oblastiach ESG vo vzťahu k vašim relevantným témam a odporučíme vám návrhy na zlepšenie.

Kontaktujte nás
Podniková transformácia

Zavedenie zásad udržateľného podnikania si vyžaduje viacero zmien, ako napríklad zavedenie nových podnikových procesov na zber nových typov údajov a technológií, úpravu usmernení, stanovenie zodpovednosti a zavedenie nových úloh v rámci ESG.

Kontaktujte nás
Stratégia ESG

Pomôžeme vám vytvoriť stratégiu ESG, ktorá bude prispôsobená vášmu odvetviu, veľkosti, profilu a ambíciám a ktorá bude v súlade s medzinárodnými normami a požiadavkami vašich zainteresovaných strán.

Kontaktujte nás
Výpočet uhlíkovej stopy

Pomôžeme vám vypočítať uhlíkovú stopu vašej spoločnosti alebo výrobku v súlade s najnovšími normami ESRS podľa metodiky Protokolu o skleníkových plynoch (GHG). Výslednú správu potom môžete použiť na účely auditu alebo ju poskytnúť svojim obchodným partnerom.

Kontaktujte nás
Nefinančné vykazovanie

Vypracovanie správy o ESG je nielen novou požiadavkou, ale aj príležitosťou prezentovať svoje podnikanie obchodným partnerom, investorom, klientom a zamestnancom.

Vytvorenie správy o udržateľnosti je proces, ktorý zahŕňa vymedzenie relevantných oblastí, zber a analýzu údajov a kľúčových strán a určenie stratégie spoločnosti v oblasti ESG.

Pomôžeme vám vypracovať správu o udržateľnosti v súlade s požiadavkami CSRD, normami ESG a taxonómiou EÚ tak, aby ju bolo možné následne auditovať.

Kontaktujte nás
ESG due diligence

Náležitá starostlivosť je proces zameraný na identifikáciu a riešenie skutočných a potenciálnych negatívnych vplyvov činností spoločnosti na ľudské práva a životné prostredie a na identifikáciu rizík spojených s riadením spoločnosti.

Kontaktujte nás
ESG rating

V rámci našich poradenských služieb vám môžeme pomôcť vypracovať odporúčania a opatrenia a stanoviť stratégiu na zlepšenie hodnotenia ESG vašej spoločnosti.

Kontaktujte nás
Udržateľné financovanie

Radi vám pomôžeme splniť požiadavky bánk alebo preskúmať nové možnosti financovania s dôrazom na udržateľnosť. Okrem regulácie sa objavujú inovatívne prístupy k financovaniu, ako sú zelené alebo sociálne dlhopisy.

S našou pomocou si vyberiete optimálny spôsob financovania a my vás prevedieme celým procesom transakcie.

Kontaktujte nás
Uhlíková daň

Podporíme vás pri zavádzaní mechanizmu hraničnej úpravy uhlíka (CBAM).

Môžeme vám pomôcť:

  • Oboznámiť sa s CBAM.
  • Analyzovať dovážané výrobky z hľadiska definície CBAM.
  • Analyzovať vaše zmluvné vzťahy a komunikáciu s dodávateľmi.
  • Vytvárať a predkladať správy CBAM.
  • Vypracovať interné smernice.
Kontaktujte nás
Vaše kontaktné osoby

Zuzana Kubíková

Head of Management Consulting
Zobraziť detail

Anna Pačesová

Head of Corporate Services
Zobraziť detail