ESG

ESG nemusí byť výzvou, s nami ju premeníte na príležitosť. Ponúkame jednoduchý prístup k zložitým otázkam ESG a vykazovania.

Úspech vašej spoločnosti už nie je len o zisku, ale aj o udržateľnosti a zodpovednom sociálnom správaní.

Záujem po udržateľných výrobkoch rastie a zákazníci sú ochotní za ne zaplatiť viac. Podobne aj investori radšej podporujú finančne zodpovedné spoločnosti, ktoré predstavujú menšie riziko. Spoločnosť požaduje väčšiu transparentnosť a banky ponúkajú udržateľným spoločnostiam výhodnejšie podmienky.

Zmeňte svoje myslenie a z ESG urobte svoju príležitosť – nielenže vás skôr či neskôr ovplyvní v dodávateľskom reťazci, ale pomôže vám konkurovať, prilákať nové talenty, investorov a zákazníkov.

ESG pre vás nemusí byť len príťažou, ale aj výhodou.

Budúcnosť je v udržateľnom podnikaní. Aký je ten váš?

Due diligence ESG

Cieľom ESG Due Diligence je analyzovať a identifikovať riziká a príležitosti spojené s faktormi ESG (kontroverzné/neetické správanie, konflikt s legislatívou), najmä pri plánovaných transakciách.

Faktory ESG sú v súčasnosti kľúčovou súčasťou procesu investičného rozhodovania. Prvýkrát v histórii sa nefinančné ukazovatele výkonnosti spoločnosti stavajú na roveň finančným, preto je dôležité ich nepodceňovať.

Kontaktujte nás
Konzultácie a workshopy ESG

Je ESG pre vašu spoločnosť novinkou?

Chcete sa s ESG oboznámiť postupne, od začiatku a zrozumiteľne?

Radi pre vašu spoločnosť pripravíme úvodný workshop o ESG v kontexte vašej spoločnosti a vášho odvetvia podnikania.

Kontaktujte nás
Výpočet uhlíkovej stopy

Pomôžeme vám vypočítať uhlíkovú stopu vašej spoločnosti v rozsahu 1 až 3 v súlade s aktualizovanou metodikou (CSRD, ISO 14064 a GRI). Výslednú správu si potom môžete nechať overiť audítorom alebo doručiť svojim zákazníkom.

Kontaktujte nás
Stratégia ESG

Zanalyzujeme váš súčasný prístup k ESG a vypracujeme pre vás stratégiu ESG so zameraním na kľúčové témy vášho podnikania.

Stratégia ESG
ESG Reporting

Snažíte sa vytvoriť udržateľnejší podnik? Ak áno, a najmä ak od vás vaše zainteresované strany požadujú, aby ste dodržiavali zásady CSR, nepochybne im musíte nejakým spôsobom prezentovať svoje úspechy, pokrok a ďalšie ciele.

Je dôležité, aby ste svoje iniciatívy v oblasti CSR realizovali správne, aby ste si udržali a ďalej zlepšovali dobré meno svojej spoločnosti.

Môžeme vás previesť celým procesom nefinančného vykazovania a pomôcť vám pripraviť správu o vplyve od prvého návrhu až po audit.

ESG Reporting
Podniková transformácia

Pomôžeme vám vypočítať uhlíkovú stopu vašej spoločnosti v rozsahu 1 až 3 v súlade s aktualizovanou metodikou (CSRD, ISO 14064 a GRI). Výslednú správu si potom môžete nechať overiť audítorom alebo doručiť svojim zákazníkom

Kontaktujte nás
Vaše kontaktné osoby

Zuzana Kubíková

Head of Management Consulting
Zobraziť detail

Anna Pačesová

Head of Corporate Services
Zobraziť detail