Daňové poradenstvo

Dokážeme vám poradiť v oblasti všetkých priamych aj nepriamych daní, vrátane medzinárodného zdaňovania.

Daní sa s nami nemusíte báť
Spracovanie daňových priznaní právnických osôb

Zostavenie daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb je jednou z našich kľúčových služieb, ktorú poskytujeme od svojho vzniku. Daňové priznanie pre slovenský finančný úrad pripravíme ako pre slovenských daňových rezidentov, tak aj pre nerezidentov.

Spracovanie daňových priznaní právnických osôb
Priebežné daňové poradenstvo

S cieľom čo možno najefektívnejšej spolupráce pri riešení daňových otázok súvisiacich s Vašou činnosťou ponúkame možnosť flexibilné konzultácie problémov z rôznych daňových oblastí.

Priebežné daňové poradenstvo
Korporátne štruktúry

Maximalizovať daňovú efektivitu a jednoduchosť nie je ľahká úloha. Pomôžeme vám nájsť optimálne riešenie pre vaše podnikanie s cieľom minimalizovať daňové riziko a maximalizovať daňovú efektivitu.

Korporátne štruktúry
Poradenstvo v oblasti DPH

Správne posúdenie transakcií z hľadiska DPH môže byť zložité, a preto je kľúčové mať po svojom boku tím odborníkov, ktorí vám pomôžu sa v tejto problematike orientovať. Máme hlboké znalosti a bohaté skúsenosti s DPH a sú neustále v obraze ohľadom nových predpisov a zmien v legislatíve.

Poradenstvo v oblasti DPH
Zastupovanie pred správcom dane

Vieme, že komunikácia s finančným úradom nemusí byť vždy príjemná. Ponúkame vám zastúpenie v daňových záležitostiach.

Zastupovanie pred správcom dane
Fúzie a akvizície

Spolu s kolegami z iných oddelení vám poskytneme komplexné poradenstvo v oblasti premien spoločností (fúzie a rozdelenia spoločností), a to od plánovania až po realizáciu.

Fúzie a akvizície
Transfer pricing

Ponúkame poradenské služby týkajúce sa vyhotovenia kompletnej dokumentácie transferových cien tak, aby táto dokumentácia bola v súladu s príslušnou daňovou legislatívou a súvisiacimi oficiálnymi výkladmi.

Transfer pricing
Medzinárodné zdanenie

Podnikanie v medzinárodnom prostredí si vyžaduje starostlivé zhodnotenie daňových dopadov. Spolu s kolegami z globálnej siete RSM sme pripravení vám pomôcť so správnym daňovým nastavením.

Medzinárodné zdanenie
Zdanenie fyzických osôb

V tejto oblasti ponúkame tieto služby:

  • Spracovanie daňových priznaní vrátane poradenstva fyzickým osobám.
  • Určenie daňového rezidentstva.
  • Zdanenie u vyslaných a vysielaných pracovníkov.
  • Zdaňovanie zamestnaneckých výhod (benefitov) vrátane tzv. „stock-option“ plánov.
Kontaktujte nás
Finančné a daňové due diligence

Due diligence je medzi kupujúcim a predávajúcim dopredu dohodnutá previerka zameraná na účtovné, daňové, ekonomické, technické a popr. ďalšie aspekty spoločnosti, ktorú klient zvažuje kúpiť, predať, financovať či len skontrolovať.

Finančné a daňové due diligence
Investičné stimuly

Záujemcom o investičné stimuly radi ponúkneme pomoc v rámci celého procesu získavania investičných stimulov, čo zahŕňa najmä asistenciu pri vyplňovaní žiadosti vrátane nevyhnutných príloh, komunikáciu s agentúrou CzechInvest, colné zatrieďovanie strojového zariadenia nutného na získanie investičného stimulu a pod.

Kontaktujte nás
Nehnuteľnosti

Sieť RSM vytvorila v spolupráci s Nyenrode Business University sprievodcu zdanením v oblasti európskeho realitného trhu (RSM European Real Estate Tax Guide), ktorý poskytuje európskym investorom prehľad o daniach týkajúcich sa nehnuteľností.

Nehnuteľnosti
Vaša kontaktná osoba

Milan Černák

Managing Partner RSM SK
Zobraziť detail