Slovakia

Predávať firmu sám, alebo najať poradcu?

Vlastníci spoločností si pri úvahách o predaji svojej spoločnosti bohužiaľ väčšinou nekladú zásadnú otázku: „Mal by som si pre zorganizovanie úspešného predaja najať poradcu?“.

Na celom svete menia každý deň vlastníka stovky spoločností. Napriek tomu, že vlastníci spoločností sú experti v odbore, v ktorom podnikajú, nemusia byť nutne odborníkmi v oblasti korporátnych financií, či predaja spoločností. Mnoho vlastníkov predáva svoju spoločnosť jedenkrát za život, pričom v duchu okrídleného príslovia: „Cvičenie robí majstra“, si buďme istí, že jedno cvičenie nestačí. Preto si myslíme, že správnou voľbou je najať si niekoho, kto „cvičí“ prakticky denne.

V nasledujúcom článku, si môžete prečítať hlavné dôvody, prečo je naším odporúčaním najať si pri predaji Vašej spoločnosti poradcu.

Sporivosť sa nemusí vždy vyplatiť

M&A poradca býva často vnímaný ako nákladný zoznamovací prostredník, ktorý privedie kupujúcu stranu k rokovaciemu stolu. Nie je preto prekvapením, že predávajúci vníma služby poradcu ako príliš drahé s ohľadom na jeho pridanú hodnotu v predajnom procese.

Skúsený a seriózny poradca je však presným opakom. Je reálne, že vlastník dokáže predať svoju spoločnosť sám, no na neľahkej ceste k podpisu transakčnej dokumentácie sa môže dopustiť mnohých veľmi drahých chýb.

Medzi najčastejšie chyby v transakciách bez účasti poradcu patria:

 • Nesprávne alebo žiadne povedomie o cene spoločnosti predtým, ako dôjde k začiatku predajného procesu
 • Neexistencia dokumentácie pre účel prezentácie cieľovej spoločnosti potenciálnym kupujúcim
 • Predaj nesprávnemu kupcovi
 • Nevhodná štruktúra transakcie
 • Predaj v nevhodnom čase
 • Podcenenie dĺžky trvania predajného procesu
 • Nesprávny výber možných záujemcov k osloveniu

Čas (a znalosti) sú peniaze

Veľmi často sme svedkami situácie, kedy vyššie vymenované chyby nepriaznivo ovplyvnia výsledok celej transakcie. Vlastník, ktorý nemá povedomie o cene svojej spoločnosti, prichádza na trh nepripravený a pravdepodobne príjme niektorú z prvých ponúk, ktorú považuje za dostatočnú. Skúsený kupec (alebo jeho poradca) veľmi rýchlo odhalí neskúsenosť na strane predávajúceho a navrhne zdanlivo neutrálnu štruktúru transakcie, ktorá môže v skutočnosti byť výhodnejšia pre kupujúceho.

V prípade, že sa predávajúci vyhne všetkým vyššie zmieneným nástrahám a dokáže transakciu úspešne uzavrieť, existuje ešte jeden zásadný faktor hovoriaci pre najatie poradcu a tým, je čas. Priemerný predajný proces trvá 4 – 9 mesiacov a zaberie približne 500 – 600 hodín času, tzn. približne 15 – 20 hodín týždenne. Presun tejto záťaže na poradcu umožní každému podnikateľovi sústrediť sa ďalej na to, čo vie najlepšie – podnikať vo svojom odbore a zvyšovať hodnotu svojej spoločnosti.

Kde konkrétne teda pri najatí poradcu „zarobíte“?

 • Kontakty na trhu, osobné väzby a skúsenosti poradcu. Privedú Vám viac záujemcov a vytvoria medzi nimi konkurenčné prostredie, čo zvyšuje hodnotu ponúk a ich kvalitu. Kvalitný poradca pozná trh a dokáže pre rôzne skupiny potenciálnych záujemcov vhodne zvoliť formu prezentácie Vašej spoločnosti.
 • Príprava firmy k predaju. Poradca pozná Vašu spoločnosť do hĺbky, odhalí prípadných „kostlivcov v skrini“ a navrhne včas ich riešenie.
 • Znalosť možností financovania. Väčšina kúpnych cien sa nehradí 100% v hotovosti pri predaji. Existuje mnoho spôsobov, ako štruktúrou výplaty kúpnej ceny prekonať rozdiel v predstavách o cene medzi predávajúcim a kupujúcim. Skúsený poradca je schopný tento kompromis navrhnúť.
 • Dôveryhodnosť pri oslovení trhu. Angažovanie poradcu signalizuje druhej strane Váš záväzok brať celý predajný proces vážne a dodáva mu určitú mieru kredibility pri jednaní.
 • Stanovenie doporučenej ceny. Aj v prípade, kedy musíte predať rýchlo, poradca dokáže celý proces urýchliť a zároveň ustrážiť, aby ste nepredali lacno.
 • Otvorenosť. Poradca nemá žiadne emočné záväzky a môže hovoriť otvorene v situáciách, kedy by Vaše osobné zapojenie mohlo negatívne ovplyvniť budúce vzťahy s kupujúcim. Tento fakt je mimoriadne dôležitý v situáciách, kedy sa rozhodnete pôsobiť nejaké obdobie v spoločnosti pod novým vlastníkom.
 • Taktika v obchodnom vyjednávaní. Mnoho transakcií sa behom jednania často dostane do bodu, kedy takmer „zomrú“. Poradca vie, kde zatlačiť a kde ubrať, tak aby došlo k oživeniu jednania.
 • Overenie záujemcov. Behom transakcie môžete naraziť na záujemcov, ktorých jediným záujmom je nahliadnuť pod pokrievku Vášho úspešného podnikania. Poradca vďaka svojim skúsenostiam podobné subjekty odhalí a neposkytne im ďalšie informácie, ktoré by mohli poškodiť Vašu spoločnosť.
 • Kontakty v ostatných sférach.  V neposlednom rade disponuje poradca mnohými profesijnými kontaktmi, ktoré mu umožnia optimalizovať pre Vás náklady na služby bežne spojené s predajným procesom – právne poradenstvo, spracovanie znaleckých posudkov, atď.

Nebuďte v tom sami

Najatie poradcu nie je len spôsob, ako dosiahnuť vyšší výťažok pri predaji. V osobe poradcu získavate prostredníka, ktorý využije všetky svoje skúsenosti, aby Vás aj kupujúceho priviedol k vytúženému cieľu.

Behom transakcie tak budete mať neoceniteľnú možnosť konzultovať všetky svoje rozhodnutia, nápady, ale aj pochybnosti ohľadne celého procesu so subjektom, ktorý má skúsenosti i informácie potrebné k tomu, aby Vaše rozhodnutie bolo kvalifikované a správne.

Tím RSM TACOMA Corporate Finance realizoval behom svojho pôsobenia desiatky úspešných transakcií ako na strane predávajúcich, tak na strane kupujúcich. Sme pripravení postaviť sa na Vašu stranu pri jednom z najdôležitejších okamihov Vašej kariéry a urobiť maximum pre Vašu spokojnosť s dosiahnutým výsledkom. Ak by ste mali záujem túto oblasť viac prediskutovať, budeme potešení možnosťou podeliť sa o naše skúsenosti. Neváhajte nás prosím kontaktovať.

Páčil sa Vám článok? Pomôžte nám šíriť ho ďalej.

Táto stránka využíva cookies pre personalizáciu a marketing viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close