NIS2

Úspech podniku v dnešnom digitálnom svete stojí okrem iného na efektívnom zabezpečení digitálneho priestoru v súlade s najnovšími štandardmi a súčasnou kybernetickou legislatívou.

Využite túto príležitosť a premeňme povinnosť na výhodu – dôkladná implementácia nových kybernetických štandardov posunie vašu spoločnosť na novú úroveň.

Naším cieľom je efektívne chrániť vaše obchodné údaje, zabezpečiť ochranu údajov vašej spoločnosti a splnenie nových požiadaviek v oblasti kybernetickej bezpečnosti a integrity obchodných informácií.

Budúcnosť podnikania sa neobíde bez digitalizácie a technológií. Ste na to pripravený?

Komplexné poradenstvo v oblasti NIS2

Ponúkame vám komplexné služby, ktoré zahŕňajú:

  • Overenie zhody s požiadavkami NIS2.
  • Vypracovanie a implementáciu stratégie kybernetickej bezpečnosti.
  • Identifikáciu rizík a zraniteľnosti.
  • Hodnotenie existujúcich opatrení.
  • Vzdelávanie zamestnancov.
  • Priebežné monitorovanie rizík.
  • A rýchlu reakciu na prípadné kybernetické útoky.

Analýza súčasného stavu vrátane GAP analýzy

V rámci tzv. GAP analýzy vykonáme identifikáciu slabých miest vašej spoločnosti v kontexte novej legislatívy a pomôžeme vám zhodnotiť efektivitu existujúcich procesov riadenia rizík v porovnaní s požiadavkami NIS2.

​ Zameriame sa tiež na identifikáciu a zabezpečenie kritických prvkov v rámci vašej organizácie, odporučíme vhodné technické bezpečnostné opatrenia a poskytneme vám návrhy na zlepšenie v súlade s NIS2.

Ponúkame tiež vypracovanie auditu v súlade s požiadavkami navrhovanej legislatívy.

Vzdelávanie a organizácia workshopov

Pomôžeme sa zoznámením Vašich kľúčových zamestnancov s novou legislatívou pr.: počas sa zameriavame na identifikáciu určujúceho typu povinnosti pre Vašu spoločnosť (nižší či vyšší režim) a s analýzou vyhodnotenia súčasného stavu – aktíva, dokumentácia, očakávané požiadavky na ľudské zdroje, popis očakávaných nápravných opatrení a očakávané investičné a prevádzkové náklady pre vašu spoločnosť.

NIS2 Reporting

Jedným z pilierov úspešného reportingu je správne zvolený režim hlásenia, príslušná dokumentácia a spôsob reportovania incidentu do NÚKIB (Národný úrad pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť). Prevedieme vás celým procesom nefinančného výkazníctva a pomôžeme vám s prípravou všetkej potrebnej dokumentácie k reportingu, vrátane IT auditu s dôrazom na dodržiavanie novej kybernetickej legislatívy.

Naše služby zahŕňajú komplexnú implementáciu nielen s cieľom plniť nové nariadenia, ale aj s ohľadom na optimálne zabezpečenie vašich informačných systémov. Sme tu, aby sme vám pomohli vytvoriť odolnú a bezpečnú digitálnu infraštruktúru pre úspešnú budúcnosť vášho podnikania.

Vaše kontaktné osoby

Zuzana Kubíková

Head of Management Consulting
Zobraziť detail

Karel Fišnar

Head of Cloud Solutions & Services
Zobraziť detail