Transakčné poradenstvo

Medzi rizikom a odmenou existuje často iba jemná hranica. Správy o obchodoch M&A a transakciách, ktoré nedosiahli očakávané výsledky, sú bohužiaľ až príliš bežné

Využívanie príležitostí. Riadenie rizík.

Pomáhame vám štruktúrovať obchod, aby ste zaistili úspešnú integráciu obchodných operácií, kultúr a stratégií a maximalizovali hodnotu svojej investície tým, že sa zameriame aj na spôsoby, ako dosiahnuť daňovú efektívnosť.

Firemné financie spravujeme mnohým klientom už viac ako desať rokov. Vďaka skvelým vzťahom s bankami Vám dokážeme odporučiť najlepšie spôsoby riadenia Vašich peňazí a dokážeme pre Vaše transakcie zaistiť potrebné zdroje.

Finančné a daňové due diligence

Due diligence je medzi kupujúcim a predávajúcim dopredu dohodnutá previerka zameraná na účtovné, daňové, ekonomické, technické a popr. ďalšie aspekty spoločnosti, ktorú klient zvažuje kúpiť, predať, financovať či len skontrolovať.

Finančné a daňové due diligence
Poradenstvo v priebehu transakcie

Našim klientom poskytujeme návrhy riešení a zároveň ich pomáhame aplikovať v praxi formou dlhodobej spolupráce. V prípade potreby sú členovia nášho tímu pripravení dočasne nahradiť jednotlivých členov manažmentu v spoločnostiach, ktorým poskytujeme svoje služby, a tým uľahčiť uplatnenie navrhnutého riešenia.

Poradenstvo v priebehu transakcie
Prevod obchodného podielu alebo kúpa akcií

Prevody obchodných podielov a kúpa akcií medzi spoločnosťami sú bežnými nástrojmi. Naši skúsení špecialisti vás prevedú celým procesom a zaistia jeho hladký priebeh. Rovnako tak kladieme dôraz na efektivitu a dlhodobo pozitívny vplyv na spoločnosť.

Prevod obchodného podielu alebo kúpa akcií
Business review

Významnou službou je služba „business review“ zameraná na celkové posúdenie kondície spoločností z pohľadu bánk a ich schopnosti splniť záväzky z existujúcich úverových zmlúv.

Business review
Konsolidovaná účtovná uzávierka

Konsolidovaná účtovná uzávierka slúži na informovanie akcionárov, či na účely auditu. Neslúži na účely daňové a na rozdeľovanie hospodárskych výsledkov

Konsolidovaná účtovná uzávierka
Zaisťovacie účtovníctvo

Zaisťovacie účtovníctvo je možnosťou, ako vykazovať finančné deriváty v prípade, že ich účtovná jednotka používa ako zaistenie napríklad proti kurzovému riziku.

Kontaktujte nás
Integrácia informačných systémov a IT pri transakciách

Poskytujeme klientom komplexné služby v odbore informačných technológií, čo pri transakciách, ktoré sú svojou povahou veľmi náročné pre každý manažment určite oceníte.

Integrácia informačných systémov a IT pri transakciách
Vaša kontaktná osoba

Lenka Zdražilová

Head of Transaction Advisory Services
Zobraziť detail