Moderné cloudové ERP ako odrazový mostík k zahraničným investorom

Máte so svojím podnikaním veľké plány, radi by ste prilákali (ideálne) zahraničných investorov a expandovali do sveta? Existujú, samozrejme, výnimky, ale v úplnej väčšine prípadov zďaleka nestačí mať skvelý nápad či biznis model a dobré výsledky. Potenciálni investori zvažujú celý rad rôznych faktorov a ukazovateľov. Medzi ne patria taktiež vaše firemné procesy a systémy, ich efektivita a potenciálna kompatibilita s tým, čo daný investor sám využíva. Jednoducho povedané – spoločnosť radšej investuje do subjektu, ktorý pracuje s podobnými programami ako ona sama. Prípadná integrácia je totiž omnoho rýchlejšia, efektívnejšia a, samozrejme, lacnejšia. Jedným z najdôležitejších podnikových systémov je ERP.

Kvalitný ERP ako základ

Či už o expanziu a vstup investora usilujete (alebo o nej do budúcna premýšľate), alebo nie, ERP by ste nemali podceňovať (prečítajte si taktiež o tom, prečo si zaobstarať ERP). Správny systém by mal zodpovedať nárokom a potrebám vašej spoločnosti, mal by poskytovať kvalitné online dáta a reporty a, samozrejme, mali by ste ho mať pod kontrolou aj z hľadiska financií – náklady by mali byť transparentné, predvídateľné a efektívne vynaložené len na to, čo používate. Vhodná ERP platforma by mala byť maximálne flexibilná a zároveň dostatočne robustná pre prípad rýchleho rastu alebo už zmieňovanej zahraničnej expanzie.

Tieto základné požiadavky spĺňajú moderné cloudové informačné systémy s plne integrovanou platformou, ktoré vám umožnia pracovať efektívnejšie, poskytnú vám kvalitné dáta v reálnom čase na správne manažérske rozhodnutia a zároveň navrhnú optimálnu IT základňu na ďalší rozvoj a rast vášho podnikania. Globálnym lídrom medzi týmito systémami je cloudové ERP riešenie NetSuite od spoločnosti Oracle, ktoré využíva viac ako 21-tisíc organizácií v takmer 200 krajinách sveta. Len v Spojených štátoch amerických s ním pracuje väčšina veľkých spoločností. Pýtate sa prečo?

NetSuite predstavuje komplexné riešenie (od ERP cez zákaznícky CRM až po plne integrovaný eCommerce), ktoré:

 • Ponúka rôzne edície podľa segmentu podnikania
 • Je škálovateľné a rastie podľa aktuálnych potrieb firmy
 • Je nákladovo výhodné, pretože umožňuje vybrať a licenciovať len moduly a funkcionality, ktoré firma potrebuje
 • Podporuje expanziu na zahraničné trhy vďaka viacerým jazykom, menám a daňovým systémom
 • Je vďaka uloženiu v cloude online dostupné odkiaľkoľvek prostredníctvom webového prehliadača alebo aplikácie
 • Šetrí náklady na hardvér a jeho údržbu.

Vďaka týmto jedinečným vlastnostiam je NetSuite vhodný a výhodný pre spoločnosti takmer všetkých veľkostí, a to nielen z hľadiska funkcionalít, ale aj nákladovo. Či už ide o riešenie používané po celom svete, v rôznych jazykových a legislatívnych prostrediach, môžete s nami využiť plne lokalizovanú verziu pre Českú republiku a Slovensko v podobe špeciálneho balíčka, ktorý sme vyvinuli na základe našich mnohoročných skúseností s týmto systémom. Vďaka nášmu unikátnemu riešeniu bude váš reporting plne v súlade s českými a slovenskými účtovnými zákonmi, daňovými štandardmi a legislatívnymi požiadavkami a zároveň bude pripravený na prípadnú zahraničnú expanziu. Čo tento český a slovenský balíček NetSuite obsahuje?

 • Integráciu na oficiálny register ARES
 • Kontrolu spoľahlivosti platcov DPH
 • Číslovanie dokumentov
 • Automatizáciu výmenných kurzov ČNB a ECB
 • Sprocesovanie zálohových platieb
 • Komplexné riešenie správy DPH
 • Daňové priznanie k DPH a kontrolné hlásenie
 • Štatutárne výkazy – súvaha a výkaz ziskov a strát vrátane detailných reportov
 • Preddefinované tlačové zostavy na základe požiadaviek

Zaujal vás NetSuite a máte záujem o bližšie informácie alebo nezáväznú ponuku? Radi vás pomôžeme. Už vyše desať rokov sme oficiálnym poskytovateľom NetSuite pre obe krajiny a za ten čas sme zrealizovali množstvo úspešných implementácií a ďalších aktivít. Ak ste rýchlo rastúca spoločnosť, ktorá plánuje expanziu na medzinárodné trhy alebo nové trhové segmenty, je pre vás NetSuite tým pravým riešením.

Autori

Tomáš Janeček

Managing Partner RSM Technology CZ
Zobraziť detail