Znalecká organizácia a oceňovanie

Poskytujeme znalecké výstupy uznávaného odborníka, avšak v prípade potreby aj výstupy neznaleckého charakteru (štúdie, expertízy, analýzy, posúdenia). Nájdete v nás vysoko kvalifikovaného a profesionálneho partnera.

Prečo práve RSM SK

Vyhotovili sme stovky znaleckých posudkov pre klientov z najrôznejších odborov činnosti. Naši experti tak majú bohaté skúsenosti a radi sa s Vami o ne podelia. Kvalita a profesionalita je pre nás samozrejmosťou. Máme dostatočné kapacity pre zvládnutie aj tých najnáročnejších projektov. Sme tu pre Vás a neváhajte sa na nás s dôverou obrátiť.

Oceňovanie podniku, nehmotného majetku, finančného majetku atď.

Ocenenie najrôznejších foriem majetku čas od času potrebuje snáď každý. Dôvody prečo je potrebné oceniť/stanoviť hodnotu nejakého majetku môžu byť rôzne.

Oceňovanie podniku, nehmotného majetku, finančného majetku atď.
Transfer pricing, ceny medzi spriaznenými osobami, oceňovanie na daňové účely

Pripravíme pre Vás kvalifikovaný odhad výšky transferových cien, navrhneme/vyhodnotíme vhodné nastavenie transferových cien medzi spriaznenými osobami v skupine či vypracujeme kompletnú dokumentáciu transferových cien.

Transfer pricing
Premeny spoločností a reštrukturalizácie

Zlúčenia, rozdelenia alebo zmeny právnej formy sú bežnými spôsobmi transformácie spoločností s cieľom zlepšiť riadenie obchodnej holdingovej spoločnosti alebo splniť požiadavky bankového financovania. Právne premeny môžu zároveň odrážať reálne hodnoty majetku a záväzkov vo finančnom vykazovaní.

Premeny spoločností a reštrukturalizácie 
Súdne spory a litigácie, podpora pri súdnych sporoch a arbitrážach

Už nežijeme v časoch sudcu Ti, a preto len málo súdnych sporov týkajúcich sa náhrady škody (odškodnenia) možno rozhodnúť bez znaleckého posudku. Práve výška škody je tzv. skutkovou otázkou, ktorú musí zodpovedať znalec, a súčasná právna úprava umožňuje, aby aj jedna zo strán predložila znalecký posudok ako dôkaz v súdnom konaní.

Súdne spory a litigácie, podpora pri súdnych sporoch a arbitrážach
Finančná asistencia

Poskytneme vám list od odborníka alebo odborné stanovisko, či je finančná pomoc poskytovaná za spravodlivých podmienok.

Finančná asistencia
Akvizície, divestície – poradenstvo pri predaji alebo kúpe podniku

V živote takmer každej spoločnosti alebo jej majiteľa sa vyskytnú situácie, keď v rámci svojho rastu uvažuje o kúpe inej spoločnosti, podniku alebo časti podniku. Dôvodom môže byť strategické aj finančné zhodnotenie investície. Opačnou situáciou je predaj spoločnosti jej majiteľmi alebo predaj časti podniku.

Akvizície, divestície – poradenstvo pri predaji alebo kúpe podniku
Vzťahy spoločnosti s akcionármi, vzťahy v holdingu

Kombinácia transferového oceňovania a oceňovania nám umožňuje presne určiť hodnotu pri nepeňažných vkladoch, predaji majetku v rámci holdingu a pri poskytovaní úverov a záruk. Naše odborné prístupy a analytické zručnosti nám pomáhajú efektívne sa orientovať v týchto zložitých oblastiach s cieľom zabezpečiť spravodlivé a presné ocenenie v podnikových transakciách.

Vzťahy spoločnosti s akcionármi, vzťahy v holdingu
Finančné modelovanie

Finančný/Cash flow model predstavuje efektívny nástroj pre riadenie firemných financií. Tento model je tiež nevyhnutnou súčasťou akvizičného procesu pri rozhodovaní o investícii. Môže sa zameriavať na vyhodnotenie výhodnosti akvizície, maximalizáciu hodnoty, optimalizáciu zadlženia alebo daňového zaťaženia.

Finančné modelovanie
Vaše kontaktné osoby

Jiří Skotnica

Head of Valuation
Zobraziť detail

Rudolf Hájek

Senior Manager – Business Valuation
Zobraziť detail

Martina Nekvindová

Manager – Transfer Pricing
Zobraziť detail