Slovakia

NetSuite je pripravený pre sebavedomé české a slovenské firmy

NetSuite je jedným z popredných svetových systémov pre vedenie podnikových zdrojov – financií, zásob, obsahu, riešenie klientských vzťahov, riadenie výroby a v podstate zastrešenie komplexnej funkcie podniku po informačnej stánke (tzv. ERP systém). V júli minulého roku NetSuite kúpila spoločnosť Oracle za 9.3 miliárd dolárov a tento rok sa umiestnil v prestížnom prehľade Forrester ako ,,Contender“, takže ihneď za silnými hráčmi na trhu, ako sú SAP alebo SugarCRM.

NetSuite nad konkurenciou vyniká svojou jednoduchou rozšíriteľnosťou, dostupnosťou kdekoľvek a kedykoľvek, keďže je 100% v cloude, jasnou cenovou politikou (platíte len za to, čo využívate) a intuitívnym prostredím. Jedinou vadou na kráse systému NetSuite pre české a slovenské podniky bola chýbajúca podpora národných predpisov, daňových zákonov a integrácia s nástrojmi, ktoré podnikanie v ČR a SR zjednoduší.

Rastúce firmy s medzinárodným presahom teraz majú alternatívu   

,,Pokiaľ ste rastúcou českou firmou, ktorá má ambície uspieť v zahraničí, budovať zahraničné pobočky, zaujať zahraničných odberateľov, účtovať podľa cudzích predpisov a celkovo uspieť na cudzom trhu, musíte na to byť pripravený i z hľadiska informačných systémov. Vaše možnosti sa zúžia na niekoľko málo systémov, ktoré podporujú aj české predpisy a zároveň vám umožnia jednoducho integrovať ďalšie krajiny. Takými systémami sú napríklad MS Dynamics Navision alebo SAP. Vďaka nami vytvorenými lokalizačnými balíčkami pre ČR a Slovensko sa NetSuite stáva ďalšou možnosťou pre sebavedomé české firmy, ktoré chcú rásť a uspieť v zahraničí.“ vyjadril sa Tomáš Janeček, Managing Partner RSM Technology CZ.

Čo obsahuje lokalizačný balíček pre NetSuite?

Pomocou balíčkov budú vaše výkazy celkom v súlade s českými a slovenskými učetnými predpismi, podobne ako keby ste využili český účetný software (Pohoda, Money S3), ale navyše budete mať svoje financie previazané so všetkými podnikovými zdrojmi a procesmi.

Balíčky pridávajú do NetSuite nasledujúce funkcie – využiť je možné všetky alebo len tie, ktoré práve potrebujete.

  • Vyúčtovanie zálohových platieb pre ČR
  • Integrácia so systémom ARES – napojenie na české obchodné registre
  • Automatické sťahovanie aktuálnych kurzov Českej národnej banky
  • Kontrola reputácie odberateľov pomocou systému Credit Check
  • Šablóny faktúr podľa českých predpisov
  • Šablóny faktúr podľa slovenských predpisov
  • Šablóny zahŕňajú všetky bežné doklady – vystavená faktúra, prijatá faktúra, dobropis/reklamácia, zálohová faktúra
  • Číslovanie dokladov podľa českých predpisov
  • Priznanie k dani z pridanej hodnoty a automatické generovanie kontrolného hlásenia

Ako môžete naučiť NetSuite po česky/slovensky?

Inštalácia je vďaka ľahkej rozšíriteľnosti systému NetSuite veľmi rýchla, keďže sú balíčky dostupné ako aplikácie na Suiteapp.com. Kontaktujte nás pre bližšie informácie a konfiguráciu produktu pre vaše potreby.

Vlajka CZ Vlajka SK
Balíček pre ČR Balíček pre SK
Páčil sa Vám článok? Pomôžte nám šíriť ho ďalej.

Autori

Tomáš Janeček

Head of Business Aplications

+420 777 977 987

tomas.janecek@rsm.cz

Ďalší článok vám zašleme

Email:*
Meno a priezvisko: