Prijate ekonomické opatrenia pre boj s krízou spojenou s koronavírusom II

Vláda Slovenskej republiky na základe posledných schválených opatrení rozšírila okruh prijímateľov pomoci týkajúcej sa udržania zamestnanosti. V prípade zamestnávateľov, ktorí nie sú samostatne zárobkovou činnou osobou (SZČO), sa jedná o zrušenie stropu príspevku 800 000 EUR. Tým pomoc zasahuje aj veľké podniky. Zavádza sa tzv. „kurzarbeit“, ktorý umožňuje poskytovať pomoc na každého zamestnanca, ktorého zasiahli prekážky v práci.

Žiadosť je potrebné predložiť do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, za ktorý zamestnávateľ, žiada o poskytnutie príspevku. Žiadosti za mesiac marec je možné predkladať do 15.5.2020.

Boli prijaté nasledovné opatrenia

  • Zamestnávateľom (vrátane SZČO zamestnávateľmi), ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva – môže požiadať o príspevok na úhradu náhrady mzdy zamestnanca, vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 1 100 eur.
  • SZČO, ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva alebo im poklesli tržby o najmenej 20 % (resp. 10 % v marci). Výška príspevku sa odvíja od poklesu tržieb nasledovne:

  • Zamestnávateľom (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie zavádza “kurzarbeit” – príspevok na úhradu náhrady mzdy zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 ods. 4 Zákonníka práce), najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac v sume 880 eur.
  • SZČO a jednoosobovým s.r.o. a ktoré od 13. 03. 2020 nemajú žiaden iný príjem. Paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti bude 105 eur za mesiac marec a vo výške 210 eur za mesiace apríl a máj tohto roka.
Autori

Milan Černák

Managing Partner RSM SK
Zobraziť detail