Slovakia
Jazyky

Nie je model ako model

Zaznamenali ste prísnejšie oko banky pri posudzovaní financovania svojho podniku alebo projektu? Ako na to reagujete? Prečítajte si dve hlavné rady, ako zvýšiť dôveru.

V posledných mesiacoch vnímame zvýšený dopyt o asistenciu pri podpore schvaľovania projektov, pre ktoré v bankových domoch naši klienti hľadajú externé financovanie. Bankové domy dôslednejšie posudzujú projekty, ktoré majú financovať. Dôslednou prípravou zvýšite svoje šance na financovanie.

Dobre fungujúci výpočtový model

Dopyt posledných mesiacov v prvom rade smeruje na technické posúdenie modelu, teda či model po výpočtovej stránke pracuje tak, ako má. V tomto prípade zostáva argumentácia vstupov do modelu na klientovi. Funkčnosť modelu potom potvrdzuje nezávislý orgán, čo modelu pridáva punc spoľahlivosti a minimalizácie rizika. A to je asi to, čo banka primárne hľadá.

Databáza ako základ

Okrem samotnej revízie funkčnosti je možné revidovať aj predpoklady, teda samotné vstupy do modelu. Tu možno nájsť aj praktickú stránku s dodatočnou pridanou hodnotou. Externí poradcovia štandardne pracujú s platenými databázami ako Reuters Thomson One, Amadeus, Royaltystat a mnoho ďalšími. Týmto spôsobom možno získať trhové dáta, ktoré by bolo pomerne nákladné obstarať. Názory finančných analytikov, brokerov a investorov sú potom na dosah. Pomocou týchto informácií spresníte plánovanie vlastných aktivít, kvalifikovane sa rozhodnete o budúcich investíciách a budete lepšie pracovať s očakávaným cash-flow.

Kontaktujte nás a my vám pomôžeme pripraviť sa na rokovania s bankou.

Autori

Radka Svobodová

Head of Valuation

+420 731 411 263

radka.svobodova@rsmsk.sk

Ďalší článok vám zašleme

Email:*
Meno a priezvisko: