Slovakia

Presun majetku na deti

Jedným zo základných rizík, ktoré prvú generáciu podnikateľských rodov na Slovensku a v Čechách trápi je problém presunu majetku na deti a ďalšie generácie tak, aby tento majetok v budúcnosti rodine a jej bezprostrednému okoliu neublížil. Môže sa to zdať ako iracionálne, avšak existuje veľmi veľa príbehov rodín, a nielen v našom priestore ale aj v rozvinutých krajinách, kde presun majetku dopadol zle, majetok sa v rodine stal dôvodom k jej rozpadu, výrazne klesla motivácia jej členov sa ďalej rozvíjať. Na konci potom s pôvodného majetku profitovali všetci, len nie tí, ktorým bol pôvodne určený.

Je globálnym faktom, že až v 70% prípadov rodín dôjde k výraznému poklesu hodnoty majetku pri presune z druhej na tretiu generáciu. Inými slovami, až dvaja z troch vnukov alebo vnučiek dnešných zakladateľov podnikov nebude schopných plnohodnotne užívať plody úsilia ich starých rodičov. A je potrebné povedať, že je úplne jedno, či sa jedná o majetok v rádu jednotiek alebo v rádu stoviek miliónov EUR. Čo je základnou príčinou tohto faktu? Prečo sa tieto chyby, napriek tomu, že sú všeobecne známe a popísané, opakujú?

Prvou príčinou je nedostatočná výchova nastupujúcich generácií v rodine smerom k rodine ako takej, jednotlivým jej členom a vzájomným väzbám a vzťahom a majetku ako takému. Druhou príčinou je absencia pravidiel, ako tieto vzťahy zdravo rozvíjať a ako rozumne rodinný majetok používať.

Predovšetkým, rodinný majetok má pomôcť rodine k jej rozvoju, má schopnosť pomáhať rodine zachovávať jej vnútornú harmóniu. Má prispieť k rozvoju individuálnych osobností v rodine avšak nesmie jednotlivých členov rodiny živiť. Rodinný majetok môže pomôcť k prístupu k nadštandardnému vzdelaniu, avšak nesmie financovať študentov život ďalších dvadsať rokov. Majetok môže prispieť k lepšej dovolenke, nesmie však byť používaný na dennodenné rodinné nákupy.

V našej praxi sledujeme dve základné úlohy – prvou je zachovanie majetku v jednom logickom celku a súčasne pomáhame rodinám tento majetok zmysluplne spravovať a zachovať si nad ním absolútnu kontrolu. Druhou je pomoc pri nastavení jednotlivých pravidiel jeho užívania tak, aby nedochádzalo k jeho zneužívaniu na úkor ostatných členov. Pomáhame rodičom zodpovedať ich vlastné otázky ako postupovať a tieto postupy v rodine a s nastupujúcimi generáciami komunikovať. Uvedomujeme si, že presun majetku je vec mimoriadne citlivá a predovšetkým unikátna, keďže sa deje raz za život. Je dobré byť na tento krok zodpovedne pripravený.

Páčil sa Vám článok? Pomôžte nám šíriť ho ďalej.

Autori

Michal Šubín

Head of Family Office

+420 731 192 464
+421 905 134 935

michal.subin@rsmsk.sk

Ďalší článok vám zašleme

Email:*
Meno a priezvisko: