Presun majetku na deti

Jedným zo základných rizík, ktoré prvú generáciu podnikateľských rodov na Slovensku a v Čechách trápi je problém presunu majetku na deti a ďalšie generácie tak, aby tento majetok v budúcnosti rodine a jej bezprostrednému okoliu neublížil. Môže sa to zdať ako iracionálne, avšak existuje veľmi veľa príbehov rodín, a nielen v našom priestore ale aj v rozvinutých krajinách, kde presun majetku dopadol zle, majetok sa v rodine stal dôvodom k jej rozpadu, výrazne klesla motivácia jej členov sa ďalej rozvíjať. Na konci potom s pôvodného majetku profitovali všetci, len nie tí, ktorým bol pôvodne určený.

Je globálnym faktom, že až v 70% prípadov rodín dôjde k výraznému poklesu hodnoty majetku pri presune z druhej na tretiu generáciu. Inými slovami, až dvaja z troch vnukov alebo vnučiek dnešných zakladateľov podnikov nebude schopných plnohodnotne užívať plody úsilia ich starých rodičov. A je potrebné povedať, že je úplne jedno, či sa jedná o majetok v rádu jednotiek alebo v rádu stoviek miliónov EUR. Čo je základnou príčinou tohto faktu? Prečo sa tieto chyby, napriek tomu, že sú všeobecne známe a popísané, opakujú?

Prvou príčinou je nedostatočná výchova nastupujúcich generácií v rodine smerom k rodine ako takej, jednotlivým jej členom a vzájomným väzbám a vzťahom a majetku ako takému. Druhou príčinou je absencia pravidiel, ako tieto vzťahy zdravo rozvíjať a ako rozumne rodinný majetok používať.

Predovšetkým, rodinný majetok má pomôcť rodine k jej rozvoju, má schopnosť pomáhať rodine zachovávať jej vnútornú harmóniu. Má prispieť k rozvoju individuálnych osobností v rodine avšak nesmie jednotlivých členov rodiny živiť. Rodinný majetok môže pomôcť k prístupu k nadštandardnému vzdelaniu, avšak nesmie financovať študentov život ďalších dvadsať rokov. Majetok môže prispieť k lepšej dovolenke, nesmie však byť používaný na dennodenné rodinné nákupy.

V našej praxi sledujeme dve základné úlohy – prvou je zachovanie majetku v jednom logickom celku a súčasne pomáhame rodinám tento majetok zmysluplne spravovať a zachovať si nad ním absolútnu kontrolu. Druhou je pomoc pri nastavení jednotlivých pravidiel jeho užívania tak, aby nedochádzalo k jeho zneužívaniu na úkor ostatných členov. Pomáhame rodičom zodpovedať ich vlastné otázky ako postupovať a tieto postupy v rodine a s nastupujúcimi generáciami komunikovať. Uvedomujeme si, že presun majetku je vec mimoriadne citlivá a predovšetkým unikátna, keďže sa deje raz za život. Je dobré byť na tento krok zodpovedne pripravený.

Autori

Milan Černák

Managing Partner RSM SK
Zobraziť detail