Outsourcing IT

Zabezpečíme vám dennú správu prostriedkov v podobe serverových OS, aplikačných serverov, aplikácií, podporných prvkov a nadväzujúcich prostriedkov naprieč podnikovou IT/IS infraštruktúrou vrátane distribúcie SW.

Outsourcing IT prináša množstvo výhod pre organizácie, ktoré potrebujú zabezpečiť správu a rozvoj svojich informačných systémov a IT infraštruktúry. Sme vám k dispozícii 24/7 a používame moderný manažment systémy a nástroje pre automatizáciu administrácie.

Vďaka outsourcingu zvýšite efektivitu správy prostredia, koordináciu rozvoja infraštruktúry podľa životného cyklu jednotlivých prvkov a dodržiavanie dohodnutých úrovní služieb (SLA). Outsourcing IT tiež znižuje náklady organizácií na mzdy, materiál aj výpadky systémov.

Vlastnosti outsourcingu

  • Storage & Backup & Recovery – správa, zálohovanie a obnova údajov.
  • Security & Access – správa bezpečnosti a kontroly prístupu, správa zraniteľných miest, ochrana pred narušením.
  • System management – vzdialená správa chodu OS a aplikácií, správa opráv, distribúcia SW, vzdialené ovládanie, správa majetku, zavádzanie a prenášanie OS.
  • Virtualization – aplikačná a serverová virtualizácia.
  • Messaging and Collaboration – správa zdrojov a výmeny informácií.
Vaša kontaktná osoba

Martin Zeman

Head of IT Infrastructure & Logistics
Zobraziť detail