Microsoft 365

Spolu s kolegy z jiných oddělení vám poskytneme komplexní poradenství v oblasti přeměn společností

Naším úkolem je, aby celá transakce byla z daňového pohledu naplánována správně a nedošlo ke zbytečnému daňovému zatížení zúčastněných společností. Proto je důležité, aby se daňový tým podílel na transakci již ve fázi strukturování a plánování.

Na počátku provedeme daňovou analýzu možných variantních řešení, vyhodnotíme jednotlivé alternativy z hlediska minimalizace daňového zatížení a ve spolupráci s kolegy z ostatních oddělení navrhneme nejvhodnější postup s přihlédnutím k právním, obchodním a jiným aspektům transakce.

Při samotné realizaci transakce poskytujeme klientům daňovou podporu ve formě konzultací nad jednotlivými kroky přeměny, pomáháme se zpracováním daňového přiznání a dalšími povinnostmi, které z transakce vyvstanou. Podílíme se také na zpracování harmonogramu celé transakce.

Firm leadership
Firm leadership – subtitle