Na čo si dať pozor pri výbere cloudu

Uložiť firemné dáta v zahraničí môže byť lákavé, ale i rizikové. Archivácia dát na vlastnom serveri sa dnes pomaly stáva zastaralým riešením. Trendom doby sú lacné cloudové úložiská, kam firemné dáta prúdia po internete. Aké najčastejšie chyby ale pri výbere dátových úložísk robia českí manažéri?

Cena ako jediné z kritérií pre výber cloudového serveru

Globálny poskytovateľ dátového úložiska sa obvykle snaží bojovať najnižšou cenou a lokálni poskytovatelia sa jej potom snažia prispôsobiť. V reálnom živote ale niekedy cenníky neplatia. Rad služieb, ktoré globálni poskytovatelia cloudových serverov radi účtujú, býva u českých firiem častokrát v cene, ktorá tak môže byť v súhrne nižšia. Musíme teda porovnávať porovnateľné a brať do úvahy všetky zložky ceny. Nemalú úlohu môže zohrávať i fakturácia v národnej mene, čo vylučuje kurzové riziká.

Jazyk komunikácie so zákazníckou podporou je dôležitý

Zákaznícka podpora cloudového úložiská vedená v lokálnom jazyku je pre celý rad zákazníkov nespornou výhodou. Pre súčasných absolventov stredných a vysokých škôl síce znamená angličtina bežnú záležitosť. Aj napriek tomu nie sme zatiaľ v priemere tak kvalitne jazykovo vybavení, aby sme mali stopercentnú istotu, že anglicky hovoriacej podpore budeme rozumieť do tej miery, aby sme pochopili, čo sa s našimi dátami uloženými na danom cloudovom serveri deje. Celú skutočnosť môže umocniť absencia technických znalostí – a potenciálne nebezpečenstvo je na mieste. Ten, kto nechce riskovať stratu dát, pretože nerozumie na 100 % anglicky, má možnosť zvoliť si poskytovateľa s plnou podporou v českom jazyku.

Výhody lokálnych dátových centier

Globálne dátové úložisko bude pravdepodobnejším terčom útokov, tak ako fyzických aj kybernetických. Preto opäť víťazí dátové úložisko priamo v ČR, ktoré je menšie a horšie vystopovateľné, a prípadných hackerov alebo teroristov tak neláka. Tu je ale potrebné pripomenúť, že prípadný útok väčšinou neznamená priamo ohrozenie dát, lebo tie sú niekoľkonásobné istené a šifrované. Dátové centrá ale môžu byť po útoku dočasne vyradené alebo obmedzené v prevádzke, čo môže ich zákazníkom spôsobiť prevádzkové komplikácie. Všeobecne ale stále platí, že využitie cloudových dátových centier prináša omnoho výhodnejší pomer medzi bezpečnosťou a cenou, než u vlastných úložísk vo vnútri firmy. INFINITY_CS3