Slovakia
Jazyky

Niečo pre rodičov zakladatelov

V našich predchádzajúcich článkoch sme sa venovali problematike nástupníctva v rodinnom podnikaní a rodinnom majetku, vytvorení rodinného holdingu, pravidiel jeho správy a podobne. Mnoho podnikateľov sa ma pýta, či vôbec stojí za to venovať štruktúrovaní ich majetku toľko pozornosti, či nebude jednoduchšie jednoducho majetok rozdeliť na dve polovice a nechať deti žiť ich život.

Dnešní slovenskí podnikatelia predstavujú úplne prvú generáciu podnikateľských rodín, ktoré dnes významne ovplyvňujú život v západnej Európe alebo v USA a sú pre tamojšie ekonomiky kľúčovým prvkom. Tešia sa úcte a súčasne nesú riadnu dávku zodpovednosti nielen za svoj biznis ale aj za svoje okolie a región v ktorom zamestnávajú miestnych ľudí a podporujú ho. Tieto rody by s veľkou pravdepodobnosťou úspešne nepokračovali, ak by rodičia nepozerali do budúcnosti, ktorá ich presahuje.

Vytvorením relevantného plánu a pravidiel ako spravovať rodinný majetok ponúkajú rodičia svojim nástupcom veľkú pomôcku – definované pravidlá. Niekto v nich môže vidieť súbor obmedzení, avšak naša skúsenosť ukazuje presný opak. Definovaním pravidiel sa budúcim užívateľom do veľkej miery uvoľňujú ruky a myslenie. Nemusia viesť diskusie a spory medzi sebou o tom, ako to ich otec a mama mysleli a či ten-ktorý krok je v súlade s ich odkazom.

Pri tvorbe rodinného holdingu a návrhu konečnej podoby štruktúry rodinného majetku venujeme skutočne veľkú pozornosť všetkým aspektom – daniam, účtovníctvu a právu. S každou rodinou diskutujeme veľmi individuálne a hľadáme dostatočne robustné riešenie, ktoré prekoná generácie. Súčasne hovoríme o možných hrozbách, či už viditeľných alebo skrytých, ktoré môžu mať fatálny dopad na podnikanie a rodinu ako takú. Poznať tieto hrozby vyžaduje disponovať potrebnými skúsenosťami, s tuzemskými ale predovšetkým so zahraničnými rodinami, ktoré absolvovali podobných medzigeneračných transferov už niekoľko.

Milí rodičia, vidíte rozdiel medzi garážou vo Vašom rodinnom dome v ktorej ste začali podnikať a populárnymi garážami, v ktorých vznikli spoločnosti ako Disney, Apple, Microsoft, Harley Davidson atď.? My nie. Sme presvedčení, že máme potenciál úspešného rozvoja. Jeho podmienkou je však nevyhnutný úspech pri presune na prvú generáciu.

 

Autori

Michal Šubín

Head of Family Office

+420 731 192 464
+421 905 134 935

michal.subin@rsmsk.sk

Ďalší článok vám zašleme

Email:*
Meno a priezvisko: